Wnioskują o wyższe dopłaty do materiału siewnego

0
590

Izba Rolnicza w Opolu wnioskuje do ministra rolnictwa o zwiększenie stawki dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Samorząd rolniczy postuluje również o zmianę sposobu ustalania wysokości dopłat, tak aby przed podjęciem decyzji o zakupie materiału nasiennego rolnik posiadał już informacje niezbędne do zaplanowania kosztów zasiewów poszczególnych upraw.

Izba zwróciła się także do resortu rolnictwa o rozważenie możliwości zmiany wnioskowania o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego np. za pomocą wniosków o płatności obszarowe.

Źródło: IRO