Wnioskują o dopłaty za dobrostan zwierząt w przypadku chowu świń na ściółce

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie w Polsce dopłat za dobrostan zwierząt w przypadku chowu świń na ściółce.

– Dla producentów trzody chlewnej, którzy obecnie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, każde wsparcie będzie stanowiło pomoc, zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwość rozprzestrzeniania się wirusa ASF i likwidacji stad – uzasadnia swój wniosek KRIR.

Zdaniem samorządu rolniczego, wsparcie mniejszych gospodarstw prowadzących hodowlę na niekomercyjną skalę wydaje się być ważnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na rozwój polskiej hodowli trzody chlewnej i poprawę sytuacji ekonomicznej wielu rolników.

Źródło: KRIR