Wnioski wciąż napływają

Do 17 maja 2006 r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 1 425 900 wniosków o dopłaty bezpośrednie. Oznacza to, że złożyło je 95,88 proc. rolników, którzy ubiegali się o płatności w 2005 r.

Od 15 do 17 maja do ARiMR wpłynęło 66,7 tys. wniosków o dopłaty, wysłanych za pośrednictwem poczty oraz złożonych w biurach powiatowych. W tym:
– 16 maja br. wpłynęło 41 200 wniosków
– 17 maja br. wpłynęło 25 556 wniosków.

Lp.

Województwo

Liczba wniosków złożonych w 2005 r.

Liczba wniosków złożonych do 17 maja 2006 r.

Liczba wniosków z kompletnym załącznikiem graficznym

Liczba wniosków złożonych w porównaniu do 2005 r. (w %)

1

Dolnośląskie

63 383

60 897

42 821

96,08

2

Kujawsko-pomorskie

70 282

68 355

62 098

97,26

3

Lubelskie

186 600

180 473

156 533

96,72

4

Lubuskie

21 630

20 973

17 702

96,96

5

Łódzkie

134 838

130 667

98 209

96,91

6

Małopolskie

143 194

131 294

113 115

91,69

7

Mazowieckie

223 764

212 063

171 263

94,77

8

Opolskie

30 691

29 493

25 518

96,10

9

Podkarpackie

131 727

127 167

96 784

96,54

10

Podlaskie

84 772

82 688

60 678

97,54

11

Pomorskie

40 769

39 625

33 860

97,19

12

Śląskie

56 888

53 477

42 214

94,00

13

Świętokrzyskie

97 626

93 475

83 455

95,75

14

Warmińsko-mazurskie

44 306

43 116

28 850

97,31

15

Wielkopolskie

126 203

122 920

101 006

97,40

16

Zachodniopomorskie

30 471

29 217

21 424

95,88

17

POLSKA

1 487 143

1 425 900

1 155 530

95,88