Wnioski o zalesienie

Od 2 czerwca do 31 lipca 2014 r. można składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia z działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”.

Powierzchnia przeznaczona do zalesienia musi być większa niż 0,5 ha, a szerokość musi wynosić powyżej 20 m. W przypadku gruntów graniczących z lasem, nie stosuje się tych wymagań, wystarczy jedynie by ich powierzchnia wynosiła co najmniej 0,1 ha. Maksymalny obszar, który może zalesić jeden rolnik wynosi 100 ha. Nie można sadzić lasu m.in. na terenach objętych programem "Natura 2000", w parkach krajobrazowych czy rezerwatach przyrody. Ważne jest to, że zalesienie gruntu nie może być sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Wysokość wsparcia jakie może otrzymać rolnik z ARiMR, zależy od tego na jakich gruntach zdecyduje się posadzić las. Jeżeli są to grunty rolne, wówczas przysługują mu trzy rodzaje pomocy.
 
Pierwszy z nich to, wypłacane jednorazowo po posadzeniu lasu, wsparcie na zalesianie. Wynosi ono od 4160 zł/ha do 6260 zł/ha i zależy m.in. od proporcji gatunków drzew iglastych i liściastych oraz ukształtowania terenu. Dodatkowe pieniądze można uzyskać za wykonanie odpowiedniego, zaleconego przez nadleśniczego, zabezpieczenie sadzonek.
 
Drugim rodzajem wsparcia jest premia pielęgnacyjna. Otrzymują ją rolnicy przez kolejne pięć lat i wynosi ona rocznie w zależności od ukształtowania terenu od 970 zł/ha do 1360 zł/ha. Tu również można otrzymać dodatkową pomoc za stosowanie zaleconych przez nadleśniczego środków ochronny uprawy leśnej przed zwierzyną.
 
Ostatnim rodzajem wsparcia jest premia zalesieniowa. Uprawnione do niej są osoby, które udokumentują że 25% ich dochodów pochodzi z działalności rolniczej. Premię zalesieniową w rocznej wysokości 1580 zł/ha rolnik otrzymuje przez 15 lat. Ma ona rekompensować utracony dochód, który rolnik osiągnąłby prowadząc na danym gruncie uprawy rolne. 
 
W przypadku posadzenia lasu na gruntach innych niż rolne, ARiMR przyznaje wsparcie na zalesianie oraz premię pielęgnacyjną. Agencja nie wypłaca wówczas premii zalesieniowej, bowiem grunty na których posadzony został las nie były gruntami rolnymi, a więc nie mogły przynosić dochodu z działalności rolniczej.    
Zalesianie gruntów było dofinansowywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W tym czasie rolnicy posadzili las na powierzchni ponad 70 tys. ha.    
 
(Źródło:ARiMR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności