fbpx
Strona głównaPozostałeWnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów

Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów

Od 1 sierpnia do 30 września 2008 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy z działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.”

Wniosek można złożyć osobiście w biurze powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika lub siedzibę osoby prawnej ubiegającej się o wsparcie na zalesianie gruntów bądź wysłać pocztą.

Po raz pierwszy w tym roku Biura Powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski na zalesianie gruntów innych niż rolne ( Schemat II). W roku ubiegłym rolnicy mogli składać tylko wnioski na zalesianie gruntów rolnych (Schemat I).
Pomoc finansową w ramach schematu II rolnik może uzyskać na zalesienie gruntów niewykorzystywanych do produkcji rolniczej, na których występują samoistne naturalne odnowienia lasu na co najmniej 10% powierzchni gruntu przewidzianego do zalesienia.

Rolnicy zainteresowani ubieganiem się o wsparcie finansowe na zalesianie, jeszcze przed złożeniem wniosku o pomoc, powinni posiadać plan zalesienia wykonany przez nadleśnictwo właściwe ze względu na miejsce położenia gruntów przeznaczonych do zalesienia. Plan zalesienia zawiera wytyczne dotyczące założenia i prowadzenia uprawy leśnej. Na podstawie takiego planu należy wypełnić wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie.
Pomoc finansowa na zalesienie może być udzielana do gruntów o powierzchni większej niż 0,5 ha i do działek o szerokości większej niż 20 m. Wymagania, które odnoszą się do minimalnej szerokości działek przeznaczonych do zalesienia nie są stosowane, jeżeli grunty przeznaczone do zalesienia graniczą z lasem.

Beneficjentem pomocy udzielanej z działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” może zostać rolnik, który jest wpisany do ewidencji producentów lub grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha. Pomoc na zalesianie może być także przyznawana jednostkom samorządu terytorialnego lub jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.
Warunki i tryb udzielania pomocy z tego działania określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 114, poz. 786 z późn. zm.).
Pomoc finansową w ramach Schematu I – Zalesianie gruntów rolnych można otrzymać do tych działek rolnych, stanowiących grunty orne lub sady, do których rolnikowi przyznano jednolitą płatność obszarową (w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy na zalesienie.
Pomoc finansowa dla Schematu II – Zalesianie gruntów innych niż rolne będzie udzielana do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione, które nie są wykorzystywane do produkcji rolniczej.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy i instrukcja wypełniania tego wniosku są dostępne na stronach internetowych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Formularz wniosku i instrukcję można otrzymać również w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Biuro Prasowe ARiMR
Foto: WRP.PL

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.