fbpx
Strona głównaPozostałeWnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów

Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów

Od 1 sierpnia do 30 września 2008 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy z działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.”

Wniosek można złożyć osobiście w biurze powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika lub siedzibę osoby prawnej ubiegającej się o wsparcie na zalesianie gruntów bądź wysłać pocztą.

Po raz pierwszy w tym roku Biura Powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski na zalesianie gruntów innych niż rolne ( Schemat II). W roku ubiegłym rolnicy mogli składać tylko wnioski na zalesianie gruntów rolnych (Schemat I).
Pomoc finansową w ramach schematu II rolnik może uzyskać na zalesienie gruntów niewykorzystywanych do produkcji rolniczej, na których występują samoistne naturalne odnowienia lasu na co najmniej 10% powierzchni gruntu przewidzianego do zalesienia.

Rolnicy zainteresowani ubieganiem się o wsparcie finansowe na zalesianie, jeszcze przed złożeniem wniosku o pomoc, powinni posiadać plan zalesienia wykonany przez nadleśnictwo właściwe ze względu na miejsce położenia gruntów przeznaczonych do zalesienia. Plan zalesienia zawiera wytyczne dotyczące założenia i prowadzenia uprawy leśnej. Na podstawie takiego planu należy wypełnić wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie.
Pomoc finansowa na zalesienie może być udzielana do gruntów o powierzchni większej niż 0,5 ha i do działek o szerokości większej niż 20 m. Wymagania, które odnoszą się do minimalnej szerokości działek przeznaczonych do zalesienia nie są stosowane, jeżeli grunty przeznaczone do zalesienia graniczą z lasem.

Beneficjentem pomocy udzielanej z działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” może zostać rolnik, który jest wpisany do ewidencji producentów lub grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha. Pomoc na zalesianie może być także przyznawana jednostkom samorządu terytorialnego lub jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.
Warunki i tryb udzielania pomocy z tego działania określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 114, poz. 786 z późn. zm.).
Pomoc finansową w ramach Schematu I – Zalesianie gruntów rolnych można otrzymać do tych działek rolnych, stanowiących grunty orne lub sady, do których rolnikowi przyznano jednolitą płatność obszarową (w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy na zalesienie.
Pomoc finansowa dla Schematu II – Zalesianie gruntów innych niż rolne będzie udzielana do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione, które nie są wykorzystywane do produkcji rolniczej.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy i instrukcja wypełniania tego wniosku są dostępne na stronach internetowych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Formularz wniosku i instrukcję można otrzymać również w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Biuro Prasowe ARiMR
Foto: WRP.PL

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.
[newsletter_signup_form id=4]