Wnioski o przyznanie kwoty indywidualnej – sobotnie dyżury OT ARR

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w sobotę 31 lipca kończy się czas na składanie wniosków o przyznanie kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy. Zgodnie z ustawą o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. 2009 r., Nr 11, poz. 65 ze zm.), wniosek o przyznanie kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy składa się od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca danego roku kwotowego, na formularzu opracowanym i udostępnianym przez ARR.

Jako że dzień 31 lipca 2010 r. wypada w sobotę, a jest ostatnim dniem, w którym można złożyć wniosek o przydział kwoty z rezerwy, Prezes Agencji Rynku Rolnego podjął decyzję, iż w OT ARR będą pełnione dyżury w celu umożliwienia producentom osobistego złożenia wniosku.

Dyżury będą pełnione w godzinach pracy poszczególnych OT ARR.

OT ARR

Godziny dyżurów w dniu 31 lipca 2010 r.

Białystok

8.00 – 16.00

Bydgoszcz

7.30 – 15.30

Gdynia

8.00 – 16.00

Gorzów Wlk.

8.00 – 16.00

Katowice

8.00 – 14.00

Kielce

8.00 – 16.00

Kraków

7.30 – 15.30

Lublin

7.30 – 15.30

Łodź

8.00 – 16.00

Olsztyn

7.30 – 15.30

Opole

7.00 – 15.00

Poznań

7.00 – 15.00

Rzeszów

7.30 – 15.30

Szczecin

7.30 – 15.30

Warszawa

7.45 – 15.45

Wrocław

7.30 – 15.30

Ponadto przypominamy, iż nie ma konieczności osobistego składania wniosków o przyznanie kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy, w siedzibach OT ARR.

Wobec powyższego dzień 31 lipca 2010 r. jest również ostatnim dniem, w którym można nadać wniosek w placówce pocztowej.
Źródło: ARR