Wnioski o pomoc dla producentów wieprzowiny i mleka tylko do piątku!

Już tylko do piątku można składać wnioski o przyznanie wsparcia w sektorze wieprzowiny i mleka.

Wsparcie to jest przyznawane w związku z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy rolnikom w sektorach hodowlanych. W związku z wieloma pytaniami, jakie otrzymują pracownicy Agencji Rynku Rolnego w tej sprawie, został zwiększony zespół konsultantów, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości oraz udzielą niezbędnych informacji pod numerem telefonu: 22 661 72 72.

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w oddziałach terenowych agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta na formularzu opracowanym przez agencję do 18.marca. W przypadku wysłania wniosku pocztą, o jego przyjęciu i możliwości rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego.

Źródło: ARR