Wnioski o płatności do gruntów rolnych są rozsyłane do producentów

Producenci rolni, którzy ubiegali się o płatności bezpośrednie za 2006 r. otrzymają z ARiMR wnioski częściowo wypełnione tzw. wnioski spersonalizowane z załącznikami graficznymi. N

Wnioski takie drukuje z firma Unizeto Technologies S.A., na podstawie umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Większość wniosków ma być wydrukowana na przełomie lutego i marca. Wnioski są sukcesywnie rozsyłane pocztą do producentów rolnych. Osoby, które zamierzają złożyć wniosek o płatności bezpośrednie po raz pierwszy, dotyczy to m.in. rolników dopiero rozpoczynających samodzielne gospodarowanie, mogą pobrać czyste formularze wniosków w biurach powiatowych, Oddziałach Regionalnych ARiMR lub ze strony internetowej www.arimr.gov.pl.

Polscy rolnicy po raz czwarty będą ubiegać się o przyznanie płatności obszarowych do gruntów rolnych. Termin składania wniosków o te płatności to okres od 15 marca do 15 maja br. Z praktyki trzech ostatnich lat wynika, że niewielu producentów przychodzi do biur powiatowych z wnioskami w pierwszym miesiącu ich przyjmowania, zwykle trwają jeszcze prace wiosenne na polach, a dopiero po zasianiu roślin rolnicy mogą wpisać we wniosku co faktycznie uprawiają na konkretnej działce. (z tego m.in. powodu w innych krajach UE termin przyjmowania wniosków jest wyznaczony na 15 kwietnia).

W minionych latach odsetek wniosków, które trafiły do biur powiatowych w pierwszym miesiącu przyjmowania nie przekroczył 10% wszystkich wniosków, jakie składali rolnicy o dopłaty w danym roku. W tym roku wniosków złożonych w pierwszym okresie, czyli do połowy kwietnia może być jeszcze mniej. Po pierwsze rolnicy zanim je złożą muszą wiedzieć, jakie powierzchnie upraw będą deklarowali, a to wiąże się z rozpoczęciem wegetacji i wiosennymi siewami. Niektóre oziminy mogą wymagać zaorania i w to miejsce wysiania m.in. zbóż jarych ze względu na ciepłą początkowo zimę, a potem kilkunastostopniowe mrozy w lutym, które wystąpiły, gdy w wielu rejonach nie było okrywy śnieżnej. W wielu miejscach mogą wystąpić szkody mrozowe w oziminach. Takie sygnały napływają ostatnio od rolników.

Po drugie, Polska wprowadziła nowe rodzaje płatności: płatność zwierzęcą i płatność do roślin energetycznych. Rolnicy ubiegający się o dopłatę do uprawy roślin energetycznych potrzebują czasu na zawarcie umów z punktami skupu lub wstępnymi przetwórcami przerabiającymi te surowców rolnicze na biogaz, bioetanol, estry lub inne paliwo.

W minionym roku rolnicy złożyli w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponad 1,4 mln wniosków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Agencja powinna zakończyć wypłatę dopłat bezpośrednich za 2006 r. do 30 czerwca br. Ponad 1,3 mln rolników już otrzymało pieniądze w ramach płatności bezpośrednich za 2006 r., co stanowi ponad 90% tych wszystkich, którzy o dopłaty występowali. Tak szybkiej realizacji wypłat jeszcze nie było odkąd Polska wstąpiła do UE. Do wyjaśnienia pozostało zaledwie ok. 50 tys. spraw spornych”.

Radosław Iwański
p.o. rzecznik prasowy ARiMR
opr. MS