Wnioski o płatności bezpośrednie miesiąc dłużej

W tym roku nasi rolnicy będą mogli składać wnioski o unijne dopłaty do połowy czerwca, ponieważ Komisja Europejska na prośbę naszego rządu o miesiąc wydłużyła okres ich przyjmowania. Rolnicy mogą teraz spokojnie zająć się pracami polowymi, a nie stać w długich kolejkach czekając na weryfikację swoich wniosków w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Polska zgłosiła wniosek o wydłużenie terminu składania wniosków już w marcu, ale dopiero teraz, po licznych interwencjach naszego ministra rolnictwa Komisja Europejska dała pozytywną odpowiedź w tej sprawie. Przesunięcie ostatecznego terminu składania wniosków jest bardzo ważne dla naszych rolników, ponieważ w tym roku zmieniły się formularze wniosków i będą mieli więcej czasu na ich poprawne wypełnienie.
Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek o ich przyznanie wraz z załącznikami i złożyć go w ARiMR. Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany.
ARiMR  przypomina, że rolnicy zobowiązani do realizacji praktyki dywersyfikacji upraw powinni uzupełnić wniosek spersonalizowany i wpisać działki rolne (działki podrzędne) zajęte przez jedną uprawę  prowadzoną na gruntach ornych. Pamiętać również należy, że suma powierzchni gruntów ornych deklarowanych na danej działce ewidencyjnej powinna być równa sumie powierzchni upraw na gruntach ornych deklarowanych na tej działce ewidencyjnej.
Rolnicy powinni również we wniosku jako odrębne działki rolne (podrzędne) zadeklarować trawy na gruntach ornych.  Natomiast rolnicy zobowiązani do utrzymania obszarów proekologicznych muszą do wniosku dołączyć oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych zawierające dane o elementach proekologicznych utrzymywanych w gospodarstwie. Pamiętać również należy, że do każdej działki ewidencyjnej, nawet deklarowanej po raz pierwszy, do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny z wrysowanymi działkami rolnymi.
Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r. można pobrać także z portalu internetowego Agencji. Jest także możliwość wypełnieni e-wniosku. To bardzo wygodna forma ubiegania się o płatności bezpośrednie, ponieważ system automatycznie sprawdzi, czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione oraz czy wniosek jest kompletny, a samo złożenie nie wymaga wizyty w naszym biurze powiatowym, które często jest oddalone wiele kilometrów od domu rolnika, wystarczy jedynie wysłać wniosek elektronicznie. Aby skorzystać z aplikacji e-wniosek, trzeba mieć specjalny login i kod dostęp do systemu informatycznego ARiMR. Kto go nie posiada, musi wystąpić do kierownika biura powiatowego o nadanie takich uprawnień. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich można składać też osobiści lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych ARiMR lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową – informuje AR i MR.