Wnioski o płatności bezpośrednie 2014 r.

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności za 2014 r. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2014 r. można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: od 15 marca – drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem poczty; od 17 marca – w biurach powiatowych ARiMR.

Na realizację płatności bezpośrednich za 2014 r. ARiMR ma ok. 3,4 mld euro. Szacunkowa maksymalna stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na 1 hektar.
W odniesieniu do roku 2014, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, stosowane będą następujące rodzaje płatności:
  1. jednolita płatność obszarowa,
  2. płatności oddzielne: płatność do pomidorów, płatność do owoców miękkich, płatność cukrowa,
  3. wsparcie specjalne: płatność do krów, płatność do owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości,
  4. przejściowe wsparcie krajowe: płatność niezwiązana do chmielu, płatność niezwiązana do skrobi ziemniaczanej, płatność niezwiązana do tytoniu.
Zatem za rok 2014 przyznawane będą te same rodzaje płatności, które stosowane były w odniesieniu do roku 2013, z wyjątkiem uzupełniającej płatności podstawowej (tzw. sektor I) oraz płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęcej). Z uwagi na konieczność przekazania do druku spersonalizowanych formularzy wniosków o przyznanie płatności za 2014 r. jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia nr 1310/2013, tj. przed dniem 20 grudnia 2013 r., zostały one opracowane w taki sposób, aby umożliwiały wnioskowanie o przejściowe wsparcie krajowe niezależnie od późniejszych rozstrzygnięć w zakresie stosowania poszczególnych rodzajów płatności. Dlatego też w przesyłanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularzach wniosków zamieszczone są rubryki dotyczące uzupełniającej płatności podstawowej i płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęcej), mimo że płatności te nie będą stosowane w roku 2014. Zgodnie z informacją zawartą w formularzu wniosku, odpowiednie pola należałoby wypełniać tylko wtedy, gdyby dana płatność uzupełniająca była przyznawana.
W porównaniu do roku 2013 wprowadzono dwie zmiany na poziomie regulacji unijnych, które pozytywnie przekładają się na powierzchnię kwalifikującą się do wsparcia oraz na kwoty przyznawanej pomocy:
  1. kwalifikowalność do płatności gruntów, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej w dniu 30 czerwca 2003 r. – grunty te zostały oznaczone kodem DR-10 i dotychczas nie kwalifikowały się do wsparcia. Od 2014 r. będą one mogły zostać objęte płatnościami w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
  2. brak mechanizmu redukcji płatności unijnych i krajowych – płatności unijne nie będą pomniejszane z tytułu modulacji, a w związku z tym nie będzie stosowana także redukcja płatności krajowych.

Szczegóły na stronach ARiMR.

(mat)