Wnioski o 500+ do końca października

Aby zachować ciągłość, wnioski o świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 plus”  na nowy okres świadczeniowy należy złożyć do końca października 2017 roku. Prawo do świadczenia jest ustalane na dany okres świadczeniowy – obecny, drugi okres świadczeniowy ruszył 1 października i potrwa do 30 września 2018 roku.

Złożenie wniosku jeszcze w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Złożenie wniosku później niż w październiku powoduje, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Wniosek złożony w listopadzie, o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń, przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, nastąpi do dnia 31 stycznia następnego roku. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Od 1 kwietnia 2016 r. realizowany jest w całej Polsce – Program „Rodzina 500 plus”, będący systemowym wsparciem wszystkich polskich rodzin, w ramach którego każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci otrzymuje 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Na wsi objętych zostało tą pomocą 63% wszystkich dzieci do 18 roku życia.

Źródło: mrpips