fbpx
Strona głównaPozostałeWnioski na inwestycje już dostępne

Wnioski na inwestycje już dostępne

Na dwa tygodnie przed dodatkowym naborem wniosków – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiły zmieniony wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006″. N”

Obowiązujący wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie powyższego działania został udostępniony na stronie internetowej www.minrol.gov.pl . Formularz wniosku można również pobrać ze strony internetowej www.arimr.gov.pl lub otrzymać w formie wydruku w Biurach Obsługi Wniosków w każdym Oddziale Regionalnym ARiMR. Na ww. stronach internetowych zamieszczone zostały także aktualne instrukcje wypełniania wniosku oraz obowiązujące wzory formularzy, oświadczeń i załączników do wniosku.

Wnioski złożone w terminie zostaną poddane losowaniu, które ustali kolejność ich weryfikacji w poszczególnych OR ARiMR. Losowanie zostanie przeprowadzone w Centrali Agencji z udziałem przedstawicieli samorządu rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dostępne środki (ok. 230 mln zł) nie gwarantują przyznania pomocy na realizację wszystkich projektów. W każdym województwie sfinansowanych będzie mogło być tyle projektów, na ile pozwoli wysokość limitu środków dla danego województwa. Koperty finansowe dla poszczególnych województw będą ustalone przed losowaniem. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, które sporządzono na formularzu innym niż obowiązujący lub złożono w niewłaściwym OR ARiMR bądź w innym niż wyznaczony terminie, nie będą rozpatrywane.

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmienionego wzoru wniosku został opublikowany w Monitorze Polskim 30 marca 2007r. (Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej nr 21, poz. 248).

W związku z dodatkowym naborem wniosków na dofinansowanie Inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach Sektorowego Program Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (na lata 2004-2006), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że przez jeden dzień: 16 kwietnia br. będzie przyjmowała takie wnioski. Tego dnia wnioski będzie można przesłać przesyłką pocztową lub kurierską, przy czym datą stempla pocztowego na przesyłce musi być 16 kwietnia 2007 r, a także składać osobiście w Oddziałach Regionalnych Agencji. Wszystkie wnioski złożone lub wysłane pocztą zostaną przyjęte przez ARiMR. Przy kwalifikowaniu wniosków do zawarcia umowy nie będzie stosowana zasada: kto pierwszy ten lepszy!

Radosław Iwański
p.o. rzecznik prasowy ARiMR

N”

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.