Wniosek KE w sprawie upraw GMO

Komisja Europejska zwraca się do Rady o wyrażenie zgody na poszerzenie zakresu pomocniczości państw członkowskich w odniesieniu do upraw GMO. W dniu 26 września 2013 r. Sąd Unii Europejskiej orzekł, że Komisja zaniechała działań w odniesieniu do wniosku dotyczącego upraw GMO, który przedłożono przed dwunastu laty, w 2001 r.

Stosując się do tego wyroku, Komisja podjęła dziś działania, przedkładając Radzie Ministrów wspomniany wniosek. W gestii Rady Ministrów, stanowiącej w tej kwestii większością kwalifikowaną, leży teraz zajęcie stanowiska w sprawie wniosku. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przedłożył już sześć pozytywnych opinii na temat tego wniosku – w roku 2005, 2006, 2008, 2011 i 2012.
Wniosek z 2001 r. podlega „starej”, procedurze komitetowej sprzed traktatu z Lizbony, co oznacza, że Komisja będzie prawnie zobowiązana wydać zezwolenie, jeśli Rada nie będzie w stanie zebrać kwalifikowanej większości ani za przyznaniem, ani za odmową przyznania zezwolenia.
Komisja wezwała Radę Ministrów do przeprowadzenia nowej debaty na temat swego wniosku, zwanego „wnioskiem w sprawie upraw”. Parlament Europejski zajął już stanowisko w tej kwestii. W swojej opinii opowiedział się on za zezwoleniem państwom członkowskim na wprowadzenie ograniczenia lub zakazu uprawy GMO na swoim terytorium na podstawie innej niż względy związane z ryzykiem dla zdrowia i środowiska.
Tonio Borg, komisarz ds. zdrowia, stwierdził: „Komisja – związana wyrokiem Sądu – postanowiła dziś przesłać Radzie projekt wniosku w sprawie zezwolenia dotyczącego kukurydzy 1507; w nadchodzących miesiącach ministrowie będą mogli ustosunkować się do tego wniosku.”
Komisarz Borg powiedział ponadto: „Orzeczenie Sądu dotyczące kukurydzy 1507 podkreśla pilną konieczność pogodzenia ze sobą dwóch aspektów: surowych i przewidywalnych europejskich przepisów w zakresie zezwoleń na uprawę GMO oraz uwarunkowań krajowych, które trzeba należycie uwzględnić. Przed trzema laty Komisja przedstawiła wniosek, który popierany był zarówno przez Radę, jak i Parlament i który rozwiązać miał impas, w jakim znajduje się obecnie proces udzielania zezwoleń. Z tego powodu wzywam państwa członkowskie do zaangażowania się w tę kwestię i o poparcie wniosku Komisji, tak by prezydencja i Rada mogły wypracować kompromis umożliwiający nadanie biegu wnioskowi w sprawie upraw.”
Komisja zaproponowała przedyskutowanie tej kwestii z państwami członkowskimi na forum Rady ds. Środowiska, która spotka się w dniu 13 grudnia 2013 r.
(mat)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności