Włosi lubią polskie jogurty

W pierwszej połowie 2013 roku wywóz jogurtów, kefirów, napojów mlecznych itp. wyrobów z Polski osiągnął poziom 55,2 tys. ton i był niższy od ubiegłorocznego o 8%. W ujęciu wartościowym odnotowano natomiast 1% spadek do 61,8 mln EUR, wynika z danych Ministerstwa Finansów.

W pierwszym półroczu zwiększała się jednak sprzedaż jogurtów (ilościowo +1,3% do 12,4 tys. ton, a wartościowo +4,5% do 30,8 mln EUR). Tym samym w ujęciu wartościowym rola jogurtów w całej podgrupie zwiększyła się, a ich udział wzrósł z 47% w I połowie 2012 roku do 49,8% w analogicznym okresie 2013 r. Eksport jogurtów i innych napojów mlecznych w czterech z sześciu miesięcy był mniejszy od wyniku z 2012 roku i w całym okresie był niższy niż w rekordowym 2011 r.
Ponad 95,4% jogurtów, napojów mlecznych i deserów wysłanych w I połowie br. za granicę trafiło do państw członkowskich UE. Podobnie jak w poprzednich latach, najważniejszym odbiorcą produktów z tej podgrupy były Włochy – mimo 18% spadku ilości i wartości (do 19,58 tys. ton i 8,17 mln EUR). Dało to Włochom 13% udział w wartości danego wywozu z Polski. Niewiele mniejsza była wartość produktów z omawianej grupy wysłana do Wielkiej Brytanii – 7,79 mln EUR – o 165% więcej niż przed rokiem. Stabilnie było w przypadku Czech (6,17 mln EUR) i Niemiec (3,27 mln EUR). Eksport na Węgry zwiększył się o 5% do 4,88 mln EUR, o 16%, niższa była natomiast wartość wywozu do Finlandii (4,66 mln EUR). W przypadku Rumunii odnotowano 29% zwyżkę do 3,58 mln EUR. Zaobserwowano ponadto spadki eksportu na Litwę i Łotwę (odpowiednio -18% do 3,12 mln EUR i -21% do 3,05 mln EUR). Poza UE niewielkie ilości jogurtów i napojów mlecznych z Polski trafiały ponadto na Filipiny, gdzie odnotowano 49% zwyżkę wartości eksportu (2,02 mln EUR) oraz do Rosji (ok. 0,44 mln EUR).
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie danych MF)