Władze i rolnicy razem w Wielkopolskiej Izby Rolniczej

W dniu 16 stycznia 2008 r., w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz rządowych, parlamentu, władz samorządowych oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa. Wśród najważniejszych gości, którzy zaszczycili Izbę obecnością byli: pan Przemysław Pacia – Wicewojewoda Wielkopolski oraz posłowie na Sejm RP: Stanisław Stec, Józef Racki i Stanisław Kalemba. Głównym tematem spotkania była Przyszłość rolnictwa na terenie województwa wielkopolskiego”.”

Otwarcia Forum Rolniczego dokonał prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotr Walkowski. Prezes powitał gości oraz zaprosił do wspólnej rozmowy na temat poprawy sytuacji wielkopolskiego rolnictwa.

Zebrani goście dyskutowali na temat:
– trudnej sytuacji dochodowej wielkopolskiego rolnictwa – poseł Stanisław Kalemba: Rolnik musi sprzedać o 30% więcej produkcji, aby mógł zrealizować swoje zamierzenia”,
– trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej,<br.- choroby Aujeszkyego zwierząt gospodarskich – o przyjęciu i wdrożeniu nowego programu ochrony zwierząt,
– sprawy utylizacji padłych zwierząt – podpisania do połowy stycznia umów z zakładami utylizacyjnymi,
– dopłat do roślin energetycznych i materiału siewnego,
– nowych płatności do upraw pomidorów i owoców miękkich (truskawek, malin),
– trudnej sytuacji finansowej browaru w Czarnkowie – propozycja znalezienia inwestora na zasadzie dzierżawy,
– zorganizowania Forum Wielkopolskiego Rolnictwa w celu zwiększenia reprezentacji regionu wielkopolskiego w kraju,
– odejścia od produkcji przemysłowej, a zwiększenie nacisku na produkcję tradycyjną i regionalną żywności,
– braku środków z budżetu państwa na doradztwo w rolnictwie (ok. 56% środków pochodzi z Funduszu Unii Europejskiej),
– zwiększenia działalności kół gospodyń wiejskich,
– prawa obrotu gruntów przez rolników, poprzez dzierżawę, w celu powiększenia gospodarstw rodzinnych,
– dofinansowania grup wstępnie uznanych tworzonych przez producentów owoców i warzyw,
– propozycji wspierania producentów ziemniaka przez zakłady przetwórcze,
– propozycji obowiązku etykietowania polskiego mięsa,
– zagrożenia upraw stonką kukurydzianą oraz bakteriozą pierścieniową ziemniaka: przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – pan Adam Błochowiak: “Jest duże zagrożenie, że stonka kukurydziana wystąpi w tym roku na terenie województwa wielkopolskiego”.

Na zakończenie spotkania podkreślono jak ważne jest odpowiednie doinformowanie rolników, a w szczególności w sprawie dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia upraw (konsekwencją braku ubezpieczenia będzie potrącenie dopłat bezpośrednich).

opr. MS
Wrp.pl
źródło i foto: WIR