Wizyta w Baku

W poniedziałek w Baku odbyły się rozmowy ministrów rolnictwa Rzeczpospolitej Polski i Republiki Azerbejdżanu – Marka Sawickiego i Heydara Asadova.

Minister M. Sawicki podkreślił, że liczne kontakty na szczeblu politycznym i gospodarczym potwierdzają, że Azerbejdżan jest dla Polski strategicznym partnerem w tym regionie. Zaznaczył, iż Polska jest 5 producentem żywności w Unii Europejskiej dzięki ogromnym inwestycjom poczynionym w rolnictwie przez ostatnie 10 lat. Zmiany te wpłynęły na dynamikę wymiany handlowej. Wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego wyniosła ponad 20 mld euro natomiast importu ok. 14 mld euro. Około 70% stanowi eksport do krajów Unii Europejskiej, pozostała część trafia do ok. 70 państw świata.

Aby przestawić pełen wachlarz naszych produktów spożywczych minister Marek Sawicki zaprosił swojego rozmówcę do złożenia wizyty w Polsce podczas targów Polagra Food w Poznaniu. Charakteryzując nasze rolnictwo minister zaznaczył, iż 98% gospodarstw rolnych w Polsce to gospodarstwa prywatne przy średniej powierzchni ok. 10 ha. Wytwarzana tam żywność ma charakter żywności produkowanej w sposób tradycyjny, przy niskim udziale środków ochrony roślin stosowanych w produkcji. Te produkty sprzedawane są do najnowocześniejszych zakładów, w których powstaje żywność o najwyższej jakości. Aby przekonać partnerów azerskich, że polska żywność jest produkowana w sposób bezpieczny, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości, minister zaprosił do złożenia wizyty w Polsce przedstawicieli służb weterynaryjnych i fitosanitarnych.

Minister Heydar Asadov przedstawiając rolnictwo azerskie podkreślił, że jego kraj dąży do unowocześnienia tej gałęzi gospodarki oraz pragnie zapewnić sobie bezpieczeństwo żywnościowe. Analizując dynamikę eksportu pomiędzy Polska a Azerbejdżanem zauważył duży potencjał do współpracy. Podkreślił, że polskie rolnictwo poczyniło ogromny postęp po wejściu do UE i dlatego też strona azerska zainteresowana jest wymianą doświadczeń w tym zakresie. Według ministra Polska mogłaby być pomostem pomiędzy UE a Azerbejdżanem w zakresie przygotowywania rolnictwa azerskiego do wymogów i standardów unijnych. Minister wskazał na możliwość współpracy między instytutami naukowymi, w tym w szczególności w zakresie hodowli zwierząt i uprawy ziemniaka. Ponadto strona azerska jest zainteresowana uczestnictwem w programach twinningowych, ceniąc dotychczasową współpracę w tym zakresie z Polską.

Odpowiadając na te propozycje minister Marek Sawicki przedstawił ofertę współpracy z 12 polskimi instytutami naukowymi, zaznaczając w szczególności współpracę w zakresie genetyki zwierzęcej i produkcji odmian roślin uprawnych. Szef polskiego resortu rolnictwa wyraził zainteresowanie współpracą, jak również wymianą doświadczeń w zakresie wdrażania norm i przepisów prawa wspólnotowego. Podkreślił zaangażowanie ze strony polskiej w przygotowywaniu do członkostwa krajów bałkańskich.
Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że ok. 50 polskich firm jest zainteresowanych współpracą w zakresie wymiany handlowej z Azerbejdżanem. Pokazuje to na duży potencjał do współpracy po obu stronach. Oferta dotyczy zarówno rolnictwa ekologicznego, hodowli bydła, jak i branży mleczarskiej i charakteryzuje się konkurencyjną ceną oraz wysoką jakością.
Minister M. Sawicki zaznaczył konieczność wzmocnienia współpracy z Azerbejdżanem m. in. poprzez organizację w dniach 14-15 grudnia br. w Baku Komisji Międzyrządowej ds. współpracy Gospodarczej, w ramach której zorganizowane będzie forum biznesu.
Kolejnym przykładem wzmocnienia współpracy bilateralnej będzie podpisanie Porozumienia w sprawie współpracy miedzy Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa RP a Państwową Służbą Fitosanitarną RA.

MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności