Wirus ze Schmallenbergu zaatakował na Wyspach Brytyjskich

Brytyjskie władze weterynaryjne poinformowały o wykryciu wirusa ze Schmallenbergu na czterechfarmach leżących w hrabstwach w Norfolk, Suffolk oraz East Sussex (nazwa wirusa pochodzi od niemieckiej miejscowości, w której po raz pierwszy go zidentyfikowano).

Wirus został prawdopodobnie przeniesiony z zainfekowanych rejonów na kontynencie przez insekty, które pokonały kanał La Manche.
Komisja Europejska zamierza zgromadzić więcej informacji, zanim rozpocznie ogólnounijną akcję ostrzegającą przed nową chorobą. Unia zapewniła także o możliwości finansowego wsparcia dotyczącego walki z wirusem, a także zachęca kraje członkowskie do dobrowolnego monitorowania oraz zgłaszania zagrożeń.
Wirusa ze Schmallenbergu stwierdzono dotychczas w Niemczech, w Belgii, w Holandii oraz w Wielkiej Brytanii. Francja ogłosiła krajowy alert, chociaż nie wykryto na jej terenie żadnego przypadku nowego wirusa.
Przenoszony przez insekty wirus ze Schmallenbergu powoduje uszkodzenia płodu u bydła i owiec. Podobny jest do wirusa Akabane występującego u przeżuwaczy w Japonii, w Australii oraz w Afryce.
Nowe przypadki zachorowań zwierząt są bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę długi okres inkubacji choroby. Zwierzęta musiały zostać zarażone przed miesiącem, gdyż większość insektów ginie podczas zimy. Wyjątkowo ciepły początek sezonu zimowego w br. sprzyjał rozprzestrzenianiu się wirusa.

* O nowym wirusie pisaliśmy na naszych stronach w artykule Nieznany wirus atakuje zwierzęta w Holandii
http://wrp.pl/Indhold/sider/show_article-7/default.aspx?id=9997