Wiosenne przymrozki – wymarznięcia w sadach

W dniach 16 i 17 marca  na terenie całej Polski  wystąpiły silne przymrozki, które dotknęły rejony sadownicze i spowodowały zniszczenia niemalże we wszystkich gatunkach upraw ogrodniczych.

W związku z tym Związek Sadowników RP wnioskuje do ministra rolnictwa  o szybką reakcję i uruchomienie mechanizmów pomocowych. Jak zaznacza ZSRP bardzo istotne jest, żeby straty zostały sprawnie oszacowane, szybkość działania jest ważna, ze względu na specyfikę sektora sadowniczego i tak już bardzo osłabionego przez skutki rosyjskiego embarga.

W przypadku wielu gospodarstw zniszczeniu uległy całe plantacje, co może doprowadzić do ich bankructwa. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że rozwój sadownictwa może zostać zahamowany, jeśli resort rolnictwa w porę nie podejmie odpowiednich działań. Dla pokrycia poniesionych strat potrzebne będą środki finansowe najlepiej w formule rekompensat na jeden hektar uszkodzonych upraw. Trzeba dodać, że ubezpieczyciele odmawiali sadownikom ubezpieczenia upraw, tłumacząc się brakiem podstaw prawnych i dokładnych wytycznych – mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP

Źródło: ZSRP