Wiosenne obserwacje wegetacji kukurydzy III

Przedstawiamy kolejne obserwacje upraw kukurydzy, które 27 maja 2012 r zebrał i opracował Tadeusz Szymańczak, Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Stosowanie nazwozów dolistnych w uprawie kukurydzy jest wskazane ale w odpowiednim terminie i odpowiedniej temperaturze. Na zdjęciu widać jaki efekt jest na kukurydzy gdy nawóz dolistny stosujemy w temprraturze powyże 30 stopni. W wielu przypadkach stosowanie nawozów dolistnych jest zbędne a efekt przynosi nam odwrotny do zakładanego, w wielu przypadkach jest ekonomicznie nie uzasadniony.

Na tym zdjęcu rolnik powinien niepokoić się o plon. Przyczyną takiego stanu może być zakwaszona gleba która może mieć poniżej 6 ph, gdyż obiawy na kukurydzy mogą wskazywać blokowaniu pobierania fosforu, drugą przyczyną może być działanie środków ochrony roślin stosowanych na rzepak który został zlikwidowany wiosną ze względu na wymarźnięcie. Jeśli jest to bardzo niskie ph to powinno się zastosować nawóz dolistny o dużej zawartości fosforu, zabieg możemy wykonać dwukrotnie, pamiętając do zwilżaczu.

Na tym zdjęciu widać że kukurydza zasiana była we właściwym terminie czyli trzeciej dekadzie kwietnia, dobór herbicydów był właściwy (Trophy 2,0 l/ha + Lumax 1,8 l/ha) oraz właściwy termin wykonania – przed wschodami zaraz po siewie. Jak widać nie maśladów uszkodzeni herbicydami czy przymrozkami. Można już oczekiwać aż do momentu zbioru. Może być obawa tylko że przy sprzyjających warunkach rozwoju omacnicy prosowianki może być jej duże nasilenie co może mieć wpływ na plon a także jakość ziarna.

Taki efekt na wielu polach może być skutkiem niewłaściwego stosowania nawozów a w szczególności mocznika, którego wysiewa się 250-350 kg/ha w zależności od składu pozostałych nawozów. Gleba zostaje zdegradowana a życie biologiczne bakterii i grzybów zamiera, w tych miejscach zazwyczaj robią się zastoiska wodne po każdym większym deszczu, a siewki kukurydzy w tych miejscach wypadają ze względu na duże stężenie roztworów glebowych i brak tlenu w glebie. To widać wyraźnie na zdjęciu.

To efekt działania ploniarki

Na tym zdjęciu widać, że rolnik przed wschodami podkreślam przed wschodami kukurydzy zniszczył chwasty uciążliwe glifosatem, jest to jedna z najtańszych metod pozbywania się chwastów uciążliwych na plantacji kukurydzy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności