Wiosenne nawożenie azotowe: Kiedy postawić na RSM?

RSM to nawóz azotowy wysokoskoncentrowany w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. W zależności od zawartości azotu (28% N, 30% N i 32% N) różni się gęstością oraz temperaturą krystalizacji. Nawóz zalecany jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb, z przeznaczeniem do nawożenia roślin zbożowych, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków oraz upraw sadowniczych i warzywniczych, a także użytków zielonych.

Zaletą nawozu jest jego płynna forma, która uniezależnia nawożenie i dostępność azotu dla roślin zarówno od wilgotności gleby, jak i opadów atmosferycznych, co jest szczególnie ważne w okresach suszy. Dzięki przedostawaniu się nawozu bezpośrednio w strefę korzeniową roślin zwiększona jest skuteczność pobierania azotu przez rośliny. Roztwór saletrzano-mocznikowy zawiera wszystkie dostępne dla roślin formy azotu, a mianowicie szybko działającą formę azotanową, wolniej działającą formę amonową oraz długo działającą formę amidową azotu.

Stąd też nawóz ten charakteryzuje się zarówno szybkim, jak i długotrwałym działaniem, co umożliwia roślinom stały dopływ tego pierwiastka w ciągu sezonu wegetacyjnego. Dodatkowo obecność trzech form azotu chroni rośliny przed wahaniami zawartości tego makroskładnika w ich środowisku wzrostu.

Roztwór saletrzano-mocznikowy zalecany jest do stosowania przedsiewnego i pogłównego w różnych fazach rozwojowych roślin. W okresie wiosennym w zbożach ozimych zalecane jest zastosowanie 30% całkowitej dawki azotu przed ruszeniem wegetacji, a w zbożach jarych – 40% dawki w fazie krzewienia roślin.

Kolejne dawki RSM w zbożach ozimych należy zastosować w fazie krzewienia (30% dawki), a następnie w fazie strzelania w źdźbło (20% dawki), a w zbożach jarych 30% dawki całkowitej w fazie strzelania w źdźbło. W rzepaku ozimym pierwszą wiosenną dawkę RSM powinno się aplikować do fazy 4 liścia (20%), a kolejne 30% do stadium wydłużania pędów. W przypadku kukurydzy pierwsza dawka RSM zalecana jest przedsiewnie (20%), a kolejna do fazy 4 liścia (40%), a w przypadku buraka cukrowego – 20% przed siewem i 40% do stadium 7 liścia. W uprawie ziemniaka 20% dawki RSM zalecane jest przed sadzeniem, a 40% w fazie rozwoju liści.

RSM należy stosować doglebowo w postaci oprysku grubokroplistego, o średnicy kropli powyżej 400 μm, bądź też za pomocą węży rozlewowych. Nawożenie RSM należy prowadzić w temperaturze do 20 ºC i przy wilgotności względnej powietrza powyżej 60% oraz przy prędkości wiatru nieprzekraczającej 6 m/s. Nie należy aplikować RSM przy silnym nasłonecznieniu, przy temperaturze przekraczającej 25 ºC oraz wilgotności względnej powietrza mniejszej niż 50%, a także przy wietrze powodującym znoszenie kropel.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności