Windykacja stała się niemożliwa

W związku z ciągłymi, licznymi sygnałami od podmiotów skupujących mleko Polska Izba Mleka zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o podjęcie pilnej interwencji w zakresie egzekucji kar za przekroczenie kwot mlecznych od tych rolników, którzy zaprzestali produkcji mleka lub sprzedali gospodarstwa mleczne.

Windykacja takiej kary stała się niemożliwa na skutek zaprzestania produkcji mleka przez rolnika. Kwoty te są w przypadku niektórych rolników bardzo wysokie, przez co obciążają budżet jednostek skupujących mleko – mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka.

Źródło: PIM