Wiktor Szmulewicz ponownie prezesem KRIR

27 września 2019 r. w Parzniewie odbyło się I Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, podczas którego wybrano nowe organy KRIR. Miały one charakter raczej kosmetyczny niż rewolucyjny. Ponownie prezesem został Wiktor Szmulewicz reprezentujący Mazowiecką Izbę Rolniczą.

Zmiana nie nastąpiła również na stanowisku wiceprezesa. Funkcje te przez kolejne 4 lata piastował będzie Mirosław Borowski, delegat Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej . Ponownie członkiem zarządu KRIR został Robert Nowak ze Śląskiej Izby Rolniczej. Nowi członkowie władz KRIR to Ryszard Czaicki z Małopolskiej Izby Rolniczej i Jolanta Nawrocka – delegatka Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Źródło: KRIR

Opracował: Krzesimir Drozd