Wiesz, co jesz?

Gwarancja jakości dla konsumentów i uczciwa cena dla rolników – to dwa cele pakietu środków dotyczących jakości żywności, który przyjęła Komisja Europejska. Po raz pierwszy zebrano kompleksowe rozwiązania dotyczące systemów certyfikacji, które z jednej strony mają zapewnić klientowi rzetelną informację na temat pochodzenia produktu, z drugiej zaś pomóc drobnym wytwórcom w sprzedaży.

Pierwszy z wniosków ustawodawczych Komisji dotyczy ulepszenia obowiązujących unijnych systemów jakości dotyczących oznaczeń geograficznych, tradycyjnych specjalności oraz określeń jakości stosowanych nieobowiązkowo poprzez wprowadzenie wspólnej, uproszczonej i skróconej procedury rejestracji oznaczeń geograficznych i tradycyjnych specjalności, a także poprzez uściślenie przepisów w zakresie powiązań między znakami towarowymi a oznaczeniami geograficznymi, roli grup wnioskodawców oraz definicji tradycyjnej gwarantowanej specjalności”.
Nieobowiązkowe wytyczne dotyczące etykietowania produktów wykorzystujących produkty posiadające oznaczenia geograficzne jako składniki, zawierają interpretację Komisji w odniesieniu do przepisów obowiązujących w tej dziedzinie.
Normy handlowe przyczyniają się do poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, a także podwyższenia jakości tych produktów. Obecne sektorowe normy handlowe nadal będą obowiązywać, a w przyszłości mogą zostać udoskonalone – w bardziej spójny sposób – poprzez jednolity mechanizm delegowania uprawnień na rzecz Komisji zgodnie z traktatem lizbońskim (tzw. “akty delegowane”). Dzięki temu normy techniczne będą dostosowane do rzeczywistych warunków w terenie. W przypadku produktów nieobjętych żadną konkretną normą będą stosowane wymogi podstawowe. Komisja proponuje również, aby rozszerzono przepisy sektorowe (również jako akty delegowane) dotyczące wskazania miejsca produkcji rolnej, na podstawie ocen skutków, uwzględniając specyfikę każdego sektora i oczekiwania konsumentów dotyczące przejrzystości.
Czwartym elementem pakietu są wytyczne Komisji dotyczące funkcjonowania dobrowolnych systemów certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych. Ich celem jest zademonstrowanie najlepszych praktyk w zakresie funkcjonowania setek dobrowolnych systemów certyfikacji, które powstały w ostatnich dziesięciu latach (niedawne badanie przeprowadzone dla Komisji wykazało, że w UE działa ponad 400 takich systemów).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności