Wieś z sercem

Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców oraz turystów przebywających na terenach wiejskich Fundacja Ratujmy Życie realizuje kampanię ,,Wieś z sercem’’. Ideą projektu jest budowanie świadomości i edukacja z zakresu pierwszej pomocy wśród mieszkańców terenów pozamiejskich oraz instalacja we wsiach i małych miejscowościach ogólnodostępnych defibrylatorów AED.

Celem kampanii jest przedstawienie problemu nagłej śmierci sercowej i pokazanie, że walka z nią jest bardzo prosta: wystarczy uciskać klatkę piersiową i użyć automatycznego defibrylatora, który jest urządzeniem bezpiecznym i dziecinnie łatwym w użyciu.

Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) skutkujące śmiercią rocznie dotyczy około 40 000 Polaków, z czego przeżywa zaledwie 2%. Wiele czynników wpływa na tak dramatyczne statystyki, m.in.: brak umiejętności udzielania pierwszej pomocy, strach przed działaniem w tym zakresie, brak dostępności specjalistycznych urządzeń ratujących życie, oraz znaczne odległości, które musi pokonać karetka pogotowia, aby dotrzeć do pacjenta. Szczególnie trudna sytuacja w tym zakresie dotyczy mieszkańców gmin, wsi i terenów wiejskich. Doświadczenie pokazuje, że to pierwsi świadkowie zdarzenia ratują ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia – informuje Fundacja Ratujmy Życie

Cele projektu to przede wszystkim: wzrost bezpieczeństwa mieszkańców wsi i turystów przebywających w danej miejscowości oraz przeżywalności osób z NZK na terenach wsi, wzrost dostępności do wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i prewencji oraz edukacja z zakresu skutecznego wezwania karetki pogotowia oraz  wzrost dostępności do specjalistycznych ogólnodostępnych urządzeń ratujących życie.

Realizowane są one  głównie poprzez: organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców wsi, praktyczne treningi z użyciem defibrylatora, montaż specjalistycznych ogólnodostępnych urządzeń ratujących życie – defibrylatorów AED, zlokalizowanie zainstalowanego defibrylatora na ogólnodostępnej internetowej mapie Polski, przekazanie informacji o lokalizacji defibrylatora do dyspozytorni medycznej właściwej dla danej lokalizacji, promocja bezpiecznej wsi w mediach (prasa, internet, radio, telewizja), tablica informacyjna przy defibrylatorze.

Obecnie w projekcie biorą udział m.in. miejscowości Góra Puławska w gminie Puławy, Rożyńsk Wielki w gminie Prostki oraz Bucz w gminie Przemęt. Jak udało się nam dowiedzieć trwają już zorganizowane przez Fundację Ratujmy Życie zbiórki funduszy na montaż defibrylatorów i szkolenie dla mieszkańców tych miejscowości.

Fundacja Ratujmy Życie zaprasza do współpracy wszystkie chętne OSP, wsie, gminy, miejscowości zainteresowane udziałem w projekcie. Aby przystąpić do projektu wystarczy napisać na adres wieszsercem@gmail.com.