Wieś z pomysłem

O tym, jak można realizować swoje pomysły na życie na wsi, aby twoja miejscowość stała się nie tylko atrakcyjnym miejscem pracy, ale również wypoczynku, będzie można się dowiedzieć podczas drugiej edycji Kongresu Wiosek Tematycznych, który odbędzie się w dniach 5 – 6 maja w Kamionce i Marozie na Mazurach.

Podczas kongresu zaprezentowane zostaną doświadczenia i sukcesy wiosek tematycznych i produkty turystyczne wiosek. Będzie można porozmawiać o skutecznych metodach aktywizacji mieszkańców wsi, zasadach kreowania ofert turystycznych oraz skutecznym marketingu działań wiosek tematycznych. Udział w kongresie jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty podróży. Przejazdy podczas kongresu zapewniają bezpłatnie organizatorzy.

Wioski tematyczne – czyli wsie z motywem przewodnim – to innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. Oferta wsi tematycznych – budowana na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej miejscowości – pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz zintegrować mieszkańców wsi. Dotychczas działające oddzielnie gospodarstwa agroturystyczne łączą siły i wspólnie tworzą markę miejscowości i lokalnych produktów.

Kongres Wiosek Tematycznych organizowany jest w ramach projektu „Wieś z pomysłem – pomysł na wieś” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Źródło: Wioski Tematyczne

Opracował: Samuel Skrzysz