Wieprzowina w cenie… coraz niższej

W lipcu br. ceny wieprzowiny były niższe, niż przed miesiącem. I to w 16 krajach Unii. W siedmiu pozostałych krajach Wspólnoty wieprzowina zdrożała, a na Malcie pozostała bez zmian.

Średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej UE kształtowała się w tym okresie na poziomie 144,25 EUR za 100 kg, tj. była o 1,5% niższa niż w czerwcu 2015 r., i jednocześnie pozostawała o 14,9% niższa od ceny z lipca 2014 r. W lipcu br. największą miesięczną dynamikę spadku cen wśród krajów Wspólnoty zanotowano w Holandii (-6,2%), Luksemburgu (-5,0%), Belgii (-4,9%), Niemczech (-4,5%), na Litwie (-2,6%), w Polsce (-2,3%), Chorwacji (-2,2%), Austrii (-2,1%), na Węgrzech (-1,7%), w Irlandii (-1,6%), Słowenii (-1,6%), Finlandii (-0,9%) oraz w Danii (-0,5%). Największe miesięczne tempo wzrostu cen odnotowano natomiast w Grecji (+9,3%), we Francji (+5,2%), we Włoszech (+4,1%), na Cyprze (+3,6%), w Bułgarii (+2,8%), Wielkiej Brytanii (+2,4%), Hiszpanii (+2,2%), Rumunii (+2,1%), Portugalii (+2%), na Słowacji (+1,8%) oraz w Estonii (+1,4%).

W Polsce średnia cena wieprzowiny w lipcu br. kształtowała się na poziomie 140,56 EUR za 100 kg, czyli o 17,4% niższa niż przed rokiem. Była ona (cena) równocześnie o 2,6% niższa od średniej ceny reprezentacyjnej dla całej Wspólnoty. Cena wieprzowiny notowana w naszym kraju w lipcu br. przewyższała o 4% średnią cenę reprezentatywną tego gatunku mięsa w Danii, natomiast w stosunku do ceny wieprzowiny w Niemczech była o 2,4% niższa.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA