Wieprzowina pod kreską – Trzeba zahamować spadek cen

0
722

W związku z drastycznym spadkiem cen żywca wieprzowego Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o  stworzenie warunków, przywracających polskim rolnikom opłacalność produkcji trzody chlewnej oraz bezzwłoczne uruchomienie skupu na potrzeby rezerw materiałowych na obszarze całego kraju i utworzenie funduszu stabilizacji dochodów dla producentów świń. Wnioskuje również o wprowadzenie skutecznego nadzoru w zakresie importu warchlaków i prosiąt oraz zwiększenie nadzoru dotyczącego kontroli jakości importowanego mięsa wieprzowego i jego przetworów.

Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni ceny żywca systematycznie spadają. Ostatnie notowania pokazują skokowe ich obniżenie do poziomu poniżej 4,0 zł za 1 kg (w wielu powiatach podmioty skupowe płacą 3,6 do 3,8 zł/kg żywca). Jak podkreślają hodowcy obecne ceny nie gwarantują zwrotu poniesionych kosztów.

– Dla dużej liczby rolników naszego regionu, produkcja trzody chlewnej stanowi podstawowe źródło ich dochodu. Dlatego też, załamanie się rynku mięsa doprowadzi w krótkim czasie do degradacji ekonomicznej kilku tysięcy gospodarstw, zwłaszcza tych wysoko towarowych, które wyspecjalizowały się w hodowli świń – mówi Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej.

Źródło: KPIR