Wieprzowina ma się coraz lepiej

We wrześniu ceny wieprzowiny wzrosły. Nie tylko w Unii Europejskiej, ale też w Polsce, gdzie osiągnęły najwyższy poziom od kwietnia br.

We wrześniu br. ceny wieprzowiny w 2/3 krajów Unii Europejskiej zwiększyły się w porównaniu do sierpnia, a w 1/3 wprost przeciwnie. Tylko na Malcie pozostały bez zmian. Średnia cena reprezentatywna wieprzowiny kl. E dla całej Wspólnoty wynosiła w tym czasie 146,57 EUR za 100 kg i była najwyższa od czerwca br., w stosunku do sierpnia wzrosła o 2,6%, ale i tak była o 7,4% niższa w porównaniu do średnich cen z analogicznego okresu ubiegłego roku.

Jak zauważa FAMMU/FAPA, we wrześniu br. największą miesięczną dynamikę wzrostu cen wśród krajów Wspólnoty zanotowano w Belgii (+6,6%), Holandii (+6,5%), Austrii (+6,1%), na Łotwie (+5,8%), w Słowenii (+5,7%), w Niemczech (+5,6%), Luksemburgu (+5,2%), Polsce (+4,8%), we Włoszech (+4,7%), na Litwie (+3,6%), Węgrzech (+3,2%), w Chorwacji (+2,9%), Szwecji (+2,5%), Danii (+1,2%), na Słowacji (+1,1%) oraz w Czechach (+1,0%).  Z kolei największe miesięczne tempo spadku cen odnotowano na Cyprze (-6,6%), w Portugalii  (-4,8%), Wielkiej Brytanii (-4,0%), Hiszpanii (-3,5%), Estonii (-2,8%), we Francji (-2,1%) oraz w Irlandii (-0,9%).

 W Polsce średnia cena reprezentatywna wieprzowiny we wrześniu br. wynosiła 145,41 EUR za 100 kg. Była ona na najwyższym poziomie od kwietnia br., a jednocześnie była o 6,2% niższa niż przed rokiem i o 1% niższa od wrześniowej średniej reprezentatywnej dla całej Unii.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA