Wielton wypłaci dywidendy

Wraz z końcem czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zadecydowało o wypłacie dywidendy za 2014 rok. Będzie ona wynosiła 0,24 zł za akcję.

Dywidenda z zysku netto spółki Wielton (który w roku obrotowym 2014 był na poziomie 30 356 894,36 zł), wyniesie 14 490 000 zł, tj. 0,24 zł na akcję. Pozostały zysk będzie przeznaczony na kapitał zakładowy.
Dywidenda będzie wypłacana w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 6 037 500 zł, tj. 10 groszy na akcję, trafi do akcjonariuszy 21 sierpnia 2015 roku. Druga transza – 8 452 500 zł, tj. 14 groszy na akcję – zostanie wypłacona 10 grudnia 2015 roku.
WZA powołało także do Rady Nadzorczej Waldemara Frąckowiaka oraz Tadeusza Uhla. Nowi członkowie będą wspierać zarząd w rozwoju innowacyjności oraz ekspansji zagranicznej. Z kolei odwołany ze składu Rady Nadzorczej został Andrzej Podsiadło.

Tadeusz Uhl – profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej, założyciel i prezes spółki EC Grupa – grupy 14 firm z obszaru R&D, w Radzie Nadzorczej Wieltonu będzie doradzał w obszarze dalszego rozwoju innowacyjności. Prof. Tadeusz Uhl jest kierownikiem Katedry Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ma na swoim koncie ponad 600 publikacji naukowych oraz kilkadziesiąt patentów krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników, Towarzystwa Mechaniki Eksperymentalnej (SEM) oraz przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej.
Prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak, ekspert w obszarze fuzji, przejęć oraz międzynarodowych projektów inwestycyjnych, będzie wspierał rozwój grupy Wielton na rynkach zagranicznych. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jest pomysłodawcą, założycielem i kierownikiem Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych na tej uczelni. Jest on również założycielem i partnerem zarządzającym spółki Grant Thornton. W minionych latach pełnił funkcję prezesa oraz członka zarządu bez uprawnień wykonawczych w takich spółkach, jak KGHM Polska Miedź SA, BZ WBK Bank SA oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Autor ponad 300 publikacji naukowych i prasowych. Alumn Harvard Business School, członek European Capital Market Institute w Madrycie, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Kapituły Fundacji Rozwoju Rachunkowości przy GPW w Warszawie SA.

Renata Struzik, źródło: Wielton