Wielkopolski Rolnik Roku 2007

Konkurs Wielkopolski Rolnik Roku został ustanowiony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2001 roku. Celem konkursu jest promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników wielkopolskich, osiągających wyniki plasujące ich w europejskiej czołówce. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Fiszera przyznała 10 tytułów Wielkopolski Rolnik Roku, a tym samym statuetek Siewcy”.To już siódma edycja. N”

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy rolnicy z Wielkopolski – producenci: rolniczych surowców i żywności nie przetworzonej oraz przetworzonej, warzyw, owoców i roślin ozdobnych, materiału hodowlanego i zarodowego, materiału siewnego i szkółkarskiego, wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych,Ponadto osoby prowadzące działalność agroturystyczną, które spełniają warunki efektywnego gospodarowania, przy jak najmniejszej uciążliwości dla środowiska naturalnego.
Przedmiotem oceny członków Kapituły Konkursu podczas wizytacji gospodarstw są: poziom produkcji i nowoczesność technologii, organizacja gospodarstwa i racjonalność wyposażenia, możliwe do oceny efekty ekonomiczne, ochrona środowiska, estetyka obejścia, ogólna ocena kandydata.
br>
Kapituła Konkursu przyznała 10 tytułów Wielkopolski Rolnik Roku:
Miłosz Grześkowiak:
Gospodaruje na łącznej powierzchni 103 hektarów, produkując materiał zarybieniowy, ryby kolorowe oraz ryby konsumpcyjne.
Stawy hodowlane pięknie wkomponowane w pejzaż krajobrazu zajmują powierzchnię ponad 40-tu hektarów. Retencjonowanie wody i jej utrzymywanie na odpowiednim poziomie gwarantuje właściwą ochronę środowiska naturalnego. Wody zrzucane po sezonie hodowlanym odpowiadają normom środowiskowym.Gospodarstwo dzierżawi sąsiednie jezioro o powierzchni 31 hektarów, ma własne grunty orne o powierzchni 25 hektarów i 4 hektary lasu. Produkcja stawowa obejmuje hodowlę ryb kolorowych oraz ryb towarowych – głównie karpia oraz niewielkiej ilości amura, suma, szczupaka, lina, tołpygi i sandacza..Pan Miłosz Grześkowiak był już dwukrotnie nominowany w konkursie Wielkopolski Rolnik Roku 2003 i 2005.

Stefan Jankowiak
Pan Stefan Jankowiak Prezes Zarządu Kórnickiego Przedsiębiorstwa Rolno-Handlowego i Usługowego JAGROL” sp. z o.o. z siedzibą w Pierzchnie gmina Kórnik. Spółka “JAGROL” gospodaruje na powierzchni 1530 hektarów dzierżawionych od Fundacji Zakłady Kórnickie i Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu.Dominującą uprawą są ziemniaki dla przemysłu spożywczego na chipsy i frytki, uprawiane na powierzchni 380 hektarów w tym 100 hektarów wczesnych podkiełkowanych oraz 30 ha pod agrowłókniną. Roczna produkcja wynosi 13500 ton. Spółka posiada 75 hektarów zbiorników wodnych położonych w dolinie Strugi Średzkiej w większości pobudowanych na nieużytkach. Zbiorniki wodne, które powstały w ostatnich latach, pokrywają potrzeby deszczowania na całej powierzchni uprawy ziemniaków. Są ponadto bardzo dobrym siedliskiem dla ptaków wodnych i wodno-błotnych, na których odbywają się lęgi bardzo rzadko spotykanych ptaków, są rajem dla ornitologów.Spółka posiada Certyfikat “Najwyższy Znak Jakości Produkcji Zdrowej i Bezpiecznej Żywności” EUREPGAP i Certyfikat w zakresie ochrony środowiska. Pan Stefan Jankowiak jest laureatem Ogólnopolskiego konkursu “Farmer Roku 2003”.

Jerzy Jaworski
Pan Jerzy Jaworski z żoną Barbarą, prowadzi od 25-ciu lat gospodarstwo rolne w miejscowości Patrzyków w gminie Kramsk. Warunki przyrodnicze (42 hektary użytków zielonych) sprzyjają chowie bydła mlecznego. Pozostałe grunty przeznaczone są pod uprawy roślinne, stanowiące bazę paszową dla produkcji zwierzęcej.
Dzięki pomocy finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pan Jaworski wybudował nowoczesną wolnostanowiskową oborę na 65 sztuk bydła z halą udojową. Środki finansowe wykorzystano również na unowocześnienie infrastruktury gospodarstwa.
br>
Eugeniusz Kruszyk
Pan Eugeniusz Kruszyk gospodaruje na powierzchni 310 hektarów w miejscowości Droszew gmina Nowe Skalmierzyce. Kierunek produkcji – ziemniaki jadalne przeznaczone dla firmy Frito Lay w celu przetworzenia ich na chipsy, grys ziemniaczany, płatki ziemniaczane itp. Wieloletnia umowa kontraktacyjna z tą firmą, corocznie odnawiana aneksem, jest gwarancją stabilności wybranego kierunku produkcji. Współpracę rozpoczęto w 1994 roku i jest ona kontynuowana bez przerwy. Na początku dostarczano do przetwórstwa 600 ton ziemniaków, a w 2006 roku już 10.000 ton.

Anna i Stanisław Lesień
Państwo Anna i Stanisław Lesień są właścicielami gospodarstwa ogrodniczego w Czajkowie gmina Blizanów. Dzięki prowadzeniu racjonalnej i bardzo wydajnej gospodarki rolnej ( 4-polowy płodozmian, stosowanie biologicznych środków ochrony roślin oraz optymalnego nawożenia) uzyskuje się bardzo wysokie plony: pszenicy 75 kwintali z hektara, kapusty 1000 kwintali z hektara i ogórków 350 kwintali z hektara.Kapusta i ogórki zakiszane są we własnej przetwórni, w której obowiązuje certyfikat bezpieczeństwa żywnościowego HACCP. Kwaszarnia kapusty ma pojemność 3000 ton, a ogórków 350 ton. Ogórki są też utrwalane w marynacie “po warszawsku”.Istotną częścią przetwórni jest hala do konfekcjonowania kwaszonek. Tutaj przygotowuje się gotowy produkt do sprzedaży w sieciach handlowych w kraju i za granicą, m. in. Billa, Polomarket, EKO, Intermarche i Eurocash. Gospodarstwo ma tytuł “Dostawcy Europejskiego”.

Krzysztof Majchrzycki
Pan Krzysztof Majchrzycki gospodaruje na obszarze 115 hektarów w miejscowości Ludwikowo gmina Brodnica.Jest kontynuatorem specjalizacji chowu bydła mlecznego i opasowego, zapoczątkowanego przez rodziców.W nowoczesnej oborze z halą udojową typu tandem przebywa aktualnie 98 krów mlecznych o średniej wydajności od krowy 8000 litrów w ciągu roku. Ponadto utrzymuje się w gospodarstwie 70 sztuk opasów bydła. Produkcja roślinna w znacznej części przeznaczona jest na paszę dla krów. Gospodarz wydzierżawia 40 ha łąk z przeznaczeniem na siano i sianokiszonki.

Jacek Mikulski
Pan Jacek Mikulski i jego żona Elżbieta są właścicielami gospodarstwa ogrodniczego w Jutrosinie, specjalizującego się w uprawie pomidorów szklarniowych.Gospodarstwo powstało w 1990 roku. Powierzchnia upraw wynosiła wówczas 420 m2 tuneli foliowych. Pierwsza szklarnia powstała w 1997 roku o powierzchni 3500 m2.Stan obecny, to 3,5 hektara pod szkłem, w tym 2,1 hektara w najnowszej technologii uprawy. Całość produkcji, tj. około 1700 ton trafia na rynek krajowy, głównie do regionu Śląska. Wydajność z 1m2 wynosi 50 kg.Pomidory uprawia się w wełnie mineralnej w rynnach podwieszonych, umożliwiających recykling pożywki.

Felicjan Pikulik
Pan Felicjan Pikulik Prezes SpółkiStadnina Koni Dobrzyniewo” gmina Wyrzysk, kieruje od 15-stu lat całym agrokompleksem na obszarze 2888 hektarów. Z gospodarstwem tym związał się już w 1975 roku. Jest on kontynuatorem jeszcze przedwojennych tradycji hodowlanych dając wyraz w upowszechnianiu postępu biologicznego przy jednoczesnym zachowaniu cennego materiału genetycznego zwierząt gospodarskich. Głównym kierunkiem produkcji jest bydło mleczne – stan aktualny 850 krów dojnych. W wyniku stałego doskonalenia cech użytkowych średnia wydajność mleka od jednej krowy wzrosła do 9641 litrów, a w oborze w Dobrzyniewie do 10820 litrów. W stadninie hodowane są konie rasy wielkopolskiej liczące 110 sztuk i nieliczna w Polsce rasa Konika Polskiego. Ta ostatnia cieszy się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży w nauce jazdy konnej. W skład Spółki wchodzi też stado ogierów w Białym Borze, gdzie prowadzi się też działalność agroturystyczną i sportową. Dobrzyniewo ma także znaczące osiągnięcia w hodowli trzody chlewnej i owcy rasy Merynos Polski.

Józef Szymkowiak
Pan Józef Szymkowiak jest właścicielem gospodarstwa rolnego o profilu produkcji drobiarskiej w miejscowości Dębienko gmina Stęszew. W miejscowości Wilczyna znajduje się nowoczesna ferma brojlerów o zdolności produkcyjnej 1 miliona 700 tys. sztuk rocznie. Drugi kierunek obejmuje produkcję jaj konsumpcyjnych. W miejscowości Czarna Wieś znajduje się odchowalnia kurcząt, skąd po 17-tu tygodniach, już jako kury nioski, przenoszone są do fermy produkcyjnej. Zniosły one w ubiegłym roku ponad 12,5 miliona jaj. Gospodarstwo posiada własną ubojnię brojlerów, spełniającą wszystkie wymogi sanitarne, bezpiecznej żywności HACCP oraz ochrony środowiska, uniezależniając się od kosztownych usług w zakresie uboju drobiu.

Dariusz Zawidzki
Pan Dariusz Zawidzki prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 133 hektarów w miejscowości Wilkowice gmina Lipno. Kierunek produkcji – trzoda chlewna w pełnym cyklu. Stan macior 30 sztuk, odchów prosiąt od 1 maciory jest wysoki i wynosi 25 sztuk w roku. Mięsność tuczników plasuje się na wysokim poziomie i wynosi 55-56%. Produkcja roślinna – pszenica 80 kwintali z hektara, pszenżyto 75 kwintali z hektara, jęczmień 60 kwintali z hektara, mieszanki zbożowe 65 kwintali z hektara stanowią główne źródło własnej bazy paszowej. Pan Dariusz Zawidzki jest inicjatorem powstania grupy producenckiej trzody chlewnej przekształconej w spółkę EURO-TUCZ, zrzeszającej 20-stu rolników z terenu gminy Lipno. Celem Spółki jest m. in. wybudowanie przy pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa własnej ubojni trzody chlewnej i uniezależnienie się tym samym od nieuczciwej konkurencji.

M. Ceglarek
WIR
wpisał: MS, WRP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności