Wielkopolska: producenci mąki podejrzani o praktyki monopolowe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kontrolę z przeszukaniem w siedzibach trzech producentów mąki i jednego pośrednika w handlu zbożem podejrzanych o zawarcie niedozwolonego porozumienia. Trwa analiza zgromadzonych materiałów – poinformowała redakcję wrp.pl Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.

Pod koniec kwietnia Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące rynku mąki. Powodem były napływające do Urzędu sygnały od przedsiębiorców działających na tym rynku wskazujące na możliwość zawarcia zakazanego przez prawo porozumienia. W celu potwierdzenia tych informacji w biurach i pomieszczeniach podejrzanych przedsiębiorców dokonano kontroli i przeszukań.

<br<Od 7 do 9 maja pracownicy Urzędu przy współpracy policjantów z Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą i informatyków wkroczyli do siedzib trzech producentów mąki: VK Mühlen z Grodziska Wielkopolskiego, Gdańskie Młyny i Spichlerze dr Cordesmeyer z Gdańska, Dolnośląskie Młyny z Ujazdu Górnego oraz spółki Cargill – pośrednika w handlu zbożem. Sprawdzono komputery, pomieszczenia i wszelkie dokumenty mogące zawierać informacje potwierdzające zawarcie niedozwolonego porozumienia. Na czas kontroli zabezpieczono serwery w poszczególnych spółkach w celu wyeliminowania możliwości usunięcia plików świadczących o naruszeniu prawa.

Obecnie trwa analiza zgromadzonego w trakcie kontroli materiału dowodowego. Jeżeli zarzuty się potwierdzą konieczne będzie wszczęcie postępowania antymonopolowego. Za udział w porozumieniu, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji, grożą dotkliwe sankcje finansowe – sięgające 10 proc. ubiegłorocznego przychodu. Na uniknięcie kary bądź jej obniżenie może liczyć przedsiębiorca, który zgłasza się do UOKiK dostarczając dowodów na istnienie kartelu – umożliwia to program łagodzenia kar (leniency).

Podobne postępowania prowadzone są również na rynku europejskim. Niemiecki Bundeskartellamt przeprowadził kontrolę w siedzibach 54 przedsiębiorców – w tym również VK Mühlen, podejrzanych o podział rynku i ustalanie cen sprzedaży mąki. Postępowanie prowadzone przez Holenderski Urząd Antymonopolowy (NMA) dotyczy 16 przedsiębiorców.

Wrp.pl