Wielkopolska – czołowy producent rolny

Silna pozycja w produkcji roślinnej, pierwsze miejsce w kraju w hodowli trzody chlewnej, wiele zakładów przetwórczych, dochodowe, specjalistyczne gospodarstwa – to tylko niektóre z cech województwa wielkopolskiego, które spowodowały, że kolejny Polski Kongres Rolnictwa zawitał 14 czerwca br. właśnie do Poznania.

Obecnie jednym z najważniejszych zadań resortu rolnictwa jest rozplanowanie budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 20142020 – powiedziała Zofia Szalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas otwarcia Kongresu. Bowiem jak prognozują  eksperci, to mogą być ostatnie tak duże środki przeznaczone na polską wieś i rolnictwo. Dlatego tak istotne jest ich właściwe rozdysponowanie, które ma przyczynić się do dalszego wzrostu konkurencyjności sektora.
w kwietniu wysłaliśmy do Komisji Europejskiej projekt rozdysponowania 13,5 mld euro na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mam nadzieję, że w czwartym kwartale roku otrzymamy oficjalną odpowiedź, która da realne podstawy do wykorzystywania wsparcia – dodała Szalczyk.

Na terenie województwa istnieje także wiele prężnych zakładów przetwórczych, w tym 100 młynów, ok. 1000 zakładów przetwórczych mięsa, 60 mleczarni.
– Wielkopolska przoduje w produkcji zwierzęcej. Jesteśmy 1. producentem trzody chlewnej w kraju (udział na poziomie 32%), 2. w pogłowiu owiec. Wartość rocznej produkcji roślinnej i zwierzęcej to 13 miliardów, tym samym to 17,5% wartości krajowej – mówił Piotr Walkowski, poseł na Sejm i prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Była mowa o wielkopolskich sukcesach i działaniach Urzędu Marszałkowskiego.
Promujemy tradycję kulinarną regionu poprzez Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska. Na przestrzeni kilku lat liczba podmiotów, które posługują się znakiem wzrosła do 100 – opowiadał także Krzysztof Grabowski, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego. Przedstawiciel Urzędu podkreślił jednocześnie potrzebę wsparcia dla Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które pełnią ważną rolę. Między innymi poprzez organizację targów, szkoleń, seminariów czy poprzez sieci gospodarstw demonstracyjnych, które edukują uczniów szkół i uczelni rolniczych.

(Źródło: PKR)