Wielka Brytania zmniejszyła produkcję mięsa

O 3% mniej niż w I połowie 2008 r. wyprodukowano w Wielkiej Brytanii mięsa czerwonego i podrobów, osiągając łącznie 984 tys. ton. Obniżenie produkcji w największym stopniu dotknęło mięsa baraniego i jagnięcego (o 10%, czyli 14,4 tys. ton).

W przypadku mięsa wołowego i cielęcego, którego produkcja w I półroczu wyniosła 427 tys. ton, zanotowano 1% spadek. Zwiększyła się natomiast o 4% produkcja bekonu, będąca rezultatem wzrostu importu mięsa wieprzowego przeznaczonego do tego typu produkcji. Faktyczny poziom produkcji bekonu pochodzący od rodzimych świń był mniejszy niż przed rokiem.