Większy wywóz drobiu

W pierwszych pięciu miesiącach br. wzrósł wywóz mięsa, żywca, podrobów i przetworów drobiu z Unii. Dużą zasługę w tym ma Polska – jesteśmy trzecim eksporterem tych surowców we Wspólnocie.

Według danych Komisji Europejskiej, od stycznia do maja br. UE wyeksportowała do krajów trzecich 553,6 tys. ton mięsa, żywca, podrobów i przetworów drobiu – czyli o 0,3% więcej niż w tym samym okresie 2014 r. W strukturze towarowej wolumenu wywozu dominowały produkty z kurcząt (86% ogółu eksportu drobiu ogółem), których sprzedaż poza UE wzrosła o 0,3% do ok. 475 tys. ton. Zwiększył się również wywóz wyrobów z indyka (+6% do 54 tys. ton). Obniżyły się natomiast wysyłki mięsa kaczek (-38% do ok. 2 tys. ton), gęsiny (-1% do 915 ton) oraz żywca drobiu (-4% do 5,5 tys. ton) i pozostałych produktów (podrobów, przetworów, tłuszczu drobiowego: -9% do 16 tys. ton).

Największe ilości drobiu wyjechały poza Unię z Francji, Holandii, Polski i Belgii. Udział Polski w unijnym wywozie wyniósł 13%, a w ciągu roku dostawy zwiększyły się o 39%. Największymi odbiorcami drobiu z UE w ciągu omawianego okresu br. były ponownie kraje afrykańskie – RPA i Benin oraz Arabia Saudyjska, Hongkong i Filipiny. Wysyłki do Rosji zmalały prawie do zera, oczywiście ze względu na wprowadzone w tamtym roku, a ostatnio przedłużone na kolejny rok embargo na te produkty. Rosjanie kupowali na rynku unijnym jedynie pisklęta oraz nieznaczne ilości przetworów drobiowych. Wzrosły natomiast znacząco dostawy na Filipiny, do Wietnamu, Chin, Ghany i na Ukrainę, a także w mniejszym stopniu do Beninu i Arabii Saudyjskiej.

Import sektora drobiu z krajów trzecich do UE w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2015 r. wyniósł ok. 304 tys. ton i był o 8,8% niższy niż rok wcześniej.
Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA