Większy eksport wieprzowiny w Holandii

Eksport prosiąt w Holandii większy o 1 mln sztuk – to wstępne dane, które podała w raporcie holenderska rada ds. żywca, mięsa i jaj (PVE), w 2009 r. Z ogólnej ilości 6,1 mln szt. prosiąt połowa została wysłana do Niemiec, 14% do Polski, a 12% do Belgii.

W przypadku Niemiec oznacza to wzrost o 1%, natomiast do Polski wwieziono więcej o 4%. Wzrosła też sprzedaż do Rumunii, na Słowację i do Czech. W 2009 r. zanotowano też wzrost eksportu holenderskich tuczników, tj. o 375 tys. ton (8,7%) do 4,7 mln ton. Głównym odbiorcą były Niemcy (77%), 10% tuczników sprzedano na Węgry, a 6,8% do Polski. Prosięta i tuczniki stanowią 45% holenderskiego żywca wysyłanego za granicę.
Według najnowszych danych PVE wzrosła również o 4,4% produkcja brutto tuczników w Holandii. Liczba ubojów trzody zmniejszyła się w ciągu roku o 1,7%, a średnia masa ubojowa wzrosła do 92,3 kg. Biorąc pod uwagę przyrost ludności i spożycie mięsa w Holandii, wskaźnik samowystarczalności tego kraju w zakresie mięsa wieprzowego wzrósł w 2009 r. o 1% do 263%.