Większy areał – większe zbiory

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS na poziomie dużo wyższym niż przed rokiem kształtuje się dotychczasowa krajowa produkcja cukru zaliczana do roku gospodarczego 2016/2017. W okresie dziesięciu miesięcy bieżącego roku gospodarczego (od września 2016 r. do czerwca 2017 r.), wyprodukowano 2,1 mln ton cukru, o 34% więcej niż w tym samym okresie roku gospodarczego 2015/2016.

– W pierwszej połowie września br. rozpoczęła się kampania buraczana sezonu 2017/2018. Biorąc pod uwagę areał uprawy buraków cukrowych przekraczający 0,2 mln ha oraz przewidywane wysokie plony należy oczekiwać dużych zbiorów surowca buraczanego w 2017 r. Ostateczne zbiory będą uzależnione od warunków pogodowych w kolejnych tygodniach, co będzie miało duży wpływ na masę buraków, a także na zawartość cukru  – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa .

Źródło: KOWR