Większy areał rzepaku

Główny Urząd Statystyczny  ocenia  zbiory rzepaku i rzepiku w 2017 r.  na blisko 2,7 mln t, tj. o około 21% więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

Według szacunku Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  rzepak ozimy pod przyszłoroczne zbiory zasiano na powierzchni 800 tys. ha. Wstępnie ocenia się, iż całkowity areał uprawy rzepaku (ozimego i jarego łącznie) w 2018 r. wyniesie 860-900 tys., przy założeniu, że plony rzepaku będą zbliżone do średnich plonów uzyskanych w ostatnim pięcioleciu, przyszłoroczne zbiory rzepaku wyniosą ok. 2,6-2,7 mln ton.

Większe zbiory powodują, że podaż rzepaku do skupu w sezonie 2017/2018 jest wyższa niż w sezonie 2016/2017. Zgodnie z danymi meldunkowymi GUS łączny skup rzepaku w okresie od lipca do października 2017 r. wyniósł 1 137 tys. ton i był o 30% większy niż rok wcześniej.

– W okresie 8-14.01.2018 r. cena zakupu nasion rzepaku wyniosła 1592 zł/t i była o 1,4% niższa od ceny z zeszłego tygodnia, o 15% niższa od ceny w tym samym okresie 2017 r. ale o 5,4% niższa od ceny z 2016 roku – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

Źródło: MRiRW