Większość rolników nie planuje zakupu ziemi

Jak wynika z raportu Polska wieś i rolnictwo 2007″, który sporządził Instytut Badania Opinii i Rynku PENTOR z inicjatywy resortu rolnictwa, 67% rolników nie planuje powiększać własnego gospodarstwa. W przyszłym roku zrobi to 9% farmerów. Z tego 1% pytanych myśli o wzroście areału o 20 ha. Zdecydowana większość zwiększy powierzchnię własnych gospodarstw o kilka hektarów. N”

PENTOR przeprowadził badania na 1007 osobach (600 z nich było rolnikami, pozostali zamieszkiwali tylko obszary wiejskie). Agencja Nieruchomości Rolnych (jeden ze zleceniodawców badania) opublikowała na swoich stronach internetowych tylko te fragmenty raportu, które dotyczą obrotu ziemi, oceny tej instytucji i planów jakie mają rolnicy w związku z kupnem gruntów.

Zdecydowana większość rolników, bo aż 67%, nie planuje powiększać własnego gospodarstwa. 20% rolników nie ma w tej sprawie zdania. Tylko 13% planuje powiększyć swój areał -z tego 8% o do 5 ha, a 3% o powierzchnię od 6 do 10 ha.

O 4%, w porównaniu do roku 2006, zwiększyła się ilość rolników planujących powiększenie powierzchni swojego gospodarstwa w najbliższym roku. Daje to 9%, z czego aż 47% zamierza kupić grunty od osoby bądź firmy prywatnej. Dzierżawę gruntu od ANR, planuje 15% respondentów, a 11% myśli o zakupie państwowej ziemi. 16% ankietowanych rolników, planuje sfinansować zakup ziemi z kredytu, tyle samo chce zapłacić z własnej kieszeni.

Blisko 1/3 pytanych (32%) uważa, że ANR powinna sprzedawać więcej ziemi niż dotychczas na przetargach ograniczonych, w których mogą uczestniczyć tylko rolnicy. 30% respondentów uważa, że powinna istnieć możliwość zakupu ziemi od Agencji na raty.W dalszej przyszłości, a więc najbliżej po roku 2008, 13% pytanych przez PENTOR rolników planuje powiększyć powierzchnię swojego gospodarstwa.

Takie badanie jest wykonywane co rok, począwszy od 2004 r. PENTOR przygotował je z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na zlecenie Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

MS
Wrp.pl