Większe zbiory zbóż niż w poprzednim sezonie

Według analityków USDA (United States Department of Agriculture) światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w sezonie 2019/2020 wyniosą 2 162 mln ton i będą o 1,7% większe niż w poprzednim sezonie, ale o 0,5% mniejsze od rekordowych zbiorów w sezonie 2016/2017.

– Wzrost zbiorów przewidywany jest w większości krajów eksportujących zboża. Prognozy USDA wskazują, że zbiory zbóż w Unii Europejskiej w sezonie 2019/2020 mogą wynieść 309 mln ton, o ponad 8% więcej niż w poprzednim sezonie. Zgodnie z prognozą zbiory zbóż w krajach WNP będą wysokie i ukształtują się na poziomie 227 mln ton. Bardzo dobre zbiory zbóż prognozowane są w Federacji Rosyjskiej (wzrost o 5%, do 112 mln ton) i na Ukrainie (wzrost o 8%, do 75 mln ton). Kraje te mogą być poważnym konkurentem dla UE w eksporcie zbóż na tradycyjne rynki zbytu – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

USDA ocenia, że globalne zbiory pszenicy prawdopodobnie wzrosną o 5%, do 765,5 mln ton. Natomiast zbiory zbóż paszowych mogą być zbliżone do poprzedniego sezonu, kształtując się na poziomie 1 396 mln ton, w tym kukurydzy – 1 105 mln ton, o 1,5% niższym.

USDA prognozuje, że zasoby zbóż ogółem ulegną niewielkiemu (o 0,7%) zwiększeniu do 2 795 mln ton, z uwagi na mniejsze niż przed rokiem zapasy początkowe. Rosnące zapotrzebowanie na zboże, które USDA prognozuje na poziomie 2 172,5 mln ton, prawdopodobnie spowoduje dalsze obniżenie zapasów do 623 mln ton na koniec sezonu 2019/2020.

Źródło: KOWR

Opracował: Samuel Skrzysz