Większe zarobki mleczarni we Francji

Informacja ta może dziwić, ale po przeanalizowaniu ceny mleka i produktów mleczarskich w ostatnich latach na rynku francuskim, okazało się, że na spadku cen uzyskiwanych przez producentów sprzedawcy detaliczni zyskali tylko w niewielkim stopniu.

W ciągu ostatnich czterech lat wzrósł udział zysku przetwórców w cenie płaconej przez konsumentów. W pierwszym kwartale 2005 r. udziały w cenie detalicznej mleka UHT kształtowały się następująco: 32,2% – producent, 34,1% – przetwórca i 28,5% – sprzedawca w handlu detalicznym. W pierwszym kwartale 2008 r. sprzedawcy detaliczni otrzymywali z tego już tylko 12,8%, a udział przetwórcy przekroczył 40%. Od 2005 do 2008 r. udział producenta w cenie detalicznej mleka wahał się między 30 a 40%. W drugim kwartale 2009 r. udział producentów spadł do 25,9% – jest to ilość o 4% mniejsza niż poprzednio notowany (w 2006 r.) najniższy udział. Udział przetwórców w drugim kwartale bieżącego roku wzrósł do nigdy nie notowanego poziomu 52,1%. W tym czasie sprzedawcy w handlu detalicznym otrzymywali jedynie 17,1%. W przypadku masła producent dostaje obecnie 48,7% ceny detalicznej (4 lata wcześniej – 50,2%). Przetwórcy przypada 11,9%, a sprzedawcy – 34,3%.