Większe zaliczki dla rolników

Ciągnik z przyczepą na polu

W 2017 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,343 mln rolników. Obecnie trwa w Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa proces kontroli administracyjnej. Całkowita kwota środków finansowych na płatności bezpośrednie w kampanii roku 2017 wynosi ok. 3 423,3 mln EUR.

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, Komisja Europejska opracowała projekt decyzji przewidującej zwiększenie poziomu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w Polsce z 50 do 70%.

Zwiększenie poziomu zaliczek ma związek z wystąpieniem w Polsce niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Oznacza to, że począwszy od 16 października br. rolnicy w całej Polsce będą mogli otrzymać zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. w zwiększonej wysokości

Zgodnie z otrzymanymi zapewnieniami, ARiMR jest przygotowana do realizacji zaliczek od dnia 16 października 2017 r. ARiMR jest również gotowa, aby zaliczki w pierwszej kolejności naliczać i wypłacać dla rolników zamieszkałych na terenie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu br. Warunkiem wypłaty zaliczek jest przeprowadzenie i zakończenie stosownych kontroli – informuje resort rolnictwa.

Źródło: MR i RW