Większe wsparcie w ramach de minimis

Od dziś tj. 14 marca obowiązuje nowy, zwiększony limit pomocy de minimis. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Komisji Europejskiej w okresie trzech najbliższych lat zwiększona zostanie pomoc de minimis z 15 000 euro do 20 000 euro dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych.

Natomiast limit pomocy, którą gospodarstwa rolne w Polsce mogą otrzymać ze środków budżetu krajowego i budżetu jednostek samorządu terytorialnego w okresie trzech lat podatkowych została zwiększona z 225.700.000 euro do 295.932.125 euro.

Rozporządzenie przewiduje też wyższy limit dla gospodarstwa rolnego (25.000 euro) oraz wyższy limit krajowy (dla Polski 355.118.550 euro) pod warunkiem łącznego spełnienia: nieprzekroczenia limitu sektorowego, prowadzenia rejestru centralnego w celu rejestrowania wszelkiej pomocy de minimis, z podziałem na sektory produkcji rolnej w celu zapobiegania przekroczenia udzielenia pomocy dla jednego sektora produkcji rolnej w wysokości 50 % limitu dla gospodarstwa rolnego i 50 % limitu krajowego.

Pomoc de minimis jest wykorzystywana w czasie kryzysu ale również w ściśle określonym celu, na przykład aby zapobiegać chorobom lub rekompensować szkody spowodowane przez zwierzęta, które nie są chronione na mocy prawa unijnego.

Źródło: PFHB