Większe wsparcie dla pszczelarzy w UE

Komisja Europejska zapewni 120 milionów euro sektorowi pszczelarskiemu UE w ciągu najbliższych trzech lat, aby wesprzeć jego zasadniczą rolę w rolnictwie i środowisku. Oznacza to wzrost o 12 mln EUR w porównaniu ze wsparciem udzielonym na okres od 2017 r. do 2019 r.

– Pszczelarstwo jest ważną częścią unijnego sektora rolno-spożywczego, przyczyniając się do utrzymania miejsc pracy na naszych obszarach wiejskich. Pszczoły mają również ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju naszego rolnictwa i zdrowych ekosystemów. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że wspólna polityka rolna, działająca w synergii z innymi kluczowymi funduszami europejskimi i krajowymi, zapewnia obecnie silniejsze narzędzia wsparcia tego sektora – mówi Phil Hogan, unijny komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Jak podkreśla Komisja Europejska, wsparcie UE podwojone wkładami państw członkowskich będzie miało zastosowanie do krajowych programów pszczelarskich począwszy od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2022 r. Programy te są opracowywane na szczeblu krajowym we współpracy z sektorem w celu poprawy warunków dla sektora pszczelarskiego i marketingu jego produktów. Środki obejmują na przykład edukację pszczelarzy, wsparcie w rozpoczęciu działalności pszczelarskiej, zwalczanie pasożytów niszczących ule oraz badania lub środki na rzecz poprawy jakości miodu.

Unia Europejska jest drugim co do wielkości producentem miodu na świecie. W minionym roku odnotowano w UE ponad 17,5 mln uli pod opieką ponad 600 000 pszczelarzy.

Według KE kolonie pszczół miodnych są niezbędne dla rolnictwa i środowiska, zapewniając rozmnażanie roślin poprzez zapylanie, natomiast pszczelarstwo uczestniczy w rozwoju obszarów wiejskich.

Źródło: KE