Większe uprawnienia dla izb rolniczych

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o zmianę przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w taki sposób, aby wykazanie rękojmi prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości potwierdzała rolnikom wojewódzka izba rolnicza.

Potwierdzanie przez wojewódzkie izby rolnicze rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej, lub osobie fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, w ocenie samorządu rolniczego było rozwiązaniem słusznym. To właśnie izby rolnicze, a w zasadzie jej delegaci w terenie, mają najlepszą wiedzę na temat osób prowadzących działalność w okolicy.

Zdaniem KRIR w ustawie należy zamieścić zapisy warunkujące wydawanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa decyzji, dotyczących nabycia nieruchomości rolnej, powinno odbywać się na podstawie m.in. opinii rękojmi prowadzenia działalności rolniczej, wydawanej przez wojewódzką izbę rolniczą.

Źródło: KRIR

Opracował: Samuel Skrzysz