Większe stawki zwrotu podatku akcyzowego

W związku z rosnącymi z roku na rok kosztami  produkcji rolniczej zdaniem samorządu rolniczego należy zwiększyć stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do wysokości maksymalnej dopuszczonej w dyrektywie Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. oraz zwiększyć limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

Ponadto, jak zaznacza Krajowa Rada Izb Rolniczych w piśmie skierowanym do ministra rolnictwa, należałoby się również zastanowić nad ponownym przeliczeniem limitów ilościowych, przewidzianych na 1 ha uprawy, z uwzględnieniem obsługi stad hodowlanych. W ocenie izb rolniczych obecne technologie w znacznym stopniu wyeliminowały pracę fizyczną rolnika na rzecz pracy maszyn paliwochłonnych (m.in. ładowarki, paszowozy).

Źródło: KRIR