Większe składki zdrowotne

Wysokość składek zdrowotnych dla rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej uległa zmianie. Sprawdź, ile teraz zapłacisz!

W związku z tym, że zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku, zmianie ulegnie też miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.
Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla tych rolników, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, od początku stycznia nie może być niższa niż 1750 zł. W związku z tym, najniższa miesięczna składka na ich ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 158 zł (tj. 9% x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia).

Rolnicy, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej muszą do końca stycznia 2015 roku złożyć oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności i przewidzianym z tego tytułu dochodzie, wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub o wysokości przewidzianego dochodu w 2015 r. Na podstawie złożonych dokumentów, KRUS ustala wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2015 r.
Składka zdrowotna za domowników w działach specjalnych, w pierwszym kwartale br. wynosi 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2014 roku, włącznie z wypłatami z zysku (wynoszącego 4 005,97 zł). Zmiana podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla tych osób nastąpi dopiero od 1 kwietnia 2015 r.
Renata Struzik, źródło: KRUS