Większe plony, niż się spodziewali

Prognozowane plony w bieżącym sezonie ostatnio nieznacznie się poprawiły. Szacowane zwyżki dotyczą zarówno kukurydzy, jak i pszenicy i innych zbóż. Kukurydza i rzepak wciąż bez zmian.

Według unijnego zespołu monitorującego MARS, tegoroczne plony kukurydzy i pszenicy miękkiej będą większe, niż wcześniej się spodziewano. W pierwszym przypadku w skali miesiąca wzrosły one nieznacznie – z wcześniej prognozowanych 6,43 t/ha do 6,47 ton z ha. W skali roku, unijne plony są o 20,7% gorsze niż przed rokiem (8,07 t/ha) oraz o 8% poniżej średniej z ostatnich pięciu lat.

W ujęciu miesięcznym zwiększył się również szacunek plonów pszenicy miękkiej. Pod koniec października prognozowano 5,86 ton z ha w porównaniu do 5,81 t/ha we wrześniu br. W tym przypadku, mimo, że zbiory mają być gorsze od zeszłorocznych (-4,6%), to w porównaniu do średniej pięcioletniej, wynik ten jest nieznacznie lepszy (+3,4%).

Nieznacznie skorygowano także średnie plony jęczmienia (4,65 t/ha w porównaniu do 4,63 t/ha we wrześniu br). Wynik ten jest jednak wciąż o ponad 5% gorszy od tego z ubiegłego roku.

Warto przy tym zauważyć, że według październikowego raportu FranceAgriMer, tegoroczna produkcja pszenicy miękkiej we Francji osiągnęła rekordowy poziom 40,1 mln ton. Jest to istotna informacja, ponieważ to właśnie Francja jest unijnym liderem w produkcji i eksporcie tego gatunku. Poza tym, kraj dysponuje sporymi zapasami początkowymi tego ziarna (2,5 mln ton). Dzięki tak dużym zasobom, kraj ten wygeneruje dużą nadwyżkę eksportową. Skutki, rzecz jasna, zapewne będą widoczne w cenie pszenicy.

W biuletynie wspomnianego wcześniej zespołu monitorującego MARS można znaleźć  prognozy plonów na  bieżący rok najważniejszych upraw, w tym rzepaku oraz słonecznika. Poza tym Biuletyn MARS zawiera przegląd agrometeorologiczny w Unii, oceny kondycji roślin uprawnych, analizy krajowe, prognozy plonów oraz mapki.

 Jak podaje FAMMU/FAPA, Komisja Europejska prognozuje w bieżącym roku średnie plony rzepaku na poziomie 3,25 t/ha wobec 3,62 t/ha rok wcześniej (-10%). Szacunki te nie uległy zianie przez ostatnie dwa miesiące. Oznacza to około 4% wzrost wobec średniej z ostatnich 5  lat.

Jeśli jednak areał rzepaku w Unii w tym roku byłby na  poziomie 6,51 mln ha (wg Oil World), zbiory rzepaku w tym roku osiągnęłyby 21,2 mln ton, a nie, tak jak podaje to KE, 21,1 mln ton. Różnica niewielka, ale jednak…

W przypadku słonecznika średnie plony, prognozowane przez KE, wyniosą 1,86 t/ha wobec  2,15 t/ha rok wcześniej (-14%).

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA