Większe odsetki za nieterminową zapłatę podatku

Od 20 stycznia spóźnienie z zapłatą należności wobec fiskusa kosztuje już nie 12, a 12,5 procent w skali roku.

To efekt ostatniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która podniosła stopy procentowe o 0,25 punktu. Stopa lombardowa wzrosła przez to z 5 do 5,25 procent. Zgodnie z obowiązującą ordynacją podatkową odsetki za zwłokę wynoszą 200 procent stopy lombardowej plus 2 punkty procentowe, jednak nie mniej niż 10 procent w skali roku.
W związku z tym stopa odsetek wynosi od 20 stycznia 2011 roku 12,5 procent.