Większe możliwości przetwórcze Mlekopolu

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol z Grajewa 31 maja 2016 roku na zasadach prawa spółdzielczego połączy się ze Spółdzielnią Mleczarską Sudowia z Suwałk.

Głównym celem połączenia jest zapobieżenie upadłości Spółdzielni Mleczarskiej Sudowia w Suwałkach, jej rozwój i pełne wykorzystanie zdolności technologicznych zakładów przetwórczych – informuje Kamila Syroka, rzecznik prasowy SM Mlekpol

Z chwilą połączenia członkowie Spółdzielni Mleczarskiej Sudowia w Suwałkach staną się członkami Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie. Uzyskają tym samym możliwość sprzedaży mleka na warunkach Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie. Po połączeniu nazwa Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie i jej forma prawna nie ulegnie zmianie a SM Sudowia będzie Zakładem Przemysłu Mleczarskiego w Suwałkach.