Większe kompetencje dla ARiMR

9 września weszły w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Nowe przepisy m.in. rozszerzają kompetencje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wykonywanie zadań w zakresie wspierania i wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej oraz w zakresie tzw. pomocy technicznej czy określeniu limitu środków, które mogą być przyznane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Źródło: Sejm RP